Logga in här

- ELLER -Ansök om medlemskap
 
 
 
Glömt ditt lösenord?

Den 6 november ägde 2015 års Ess-konferens rum, öppen för alla intresserade. Årets tema var lättläst och under dagen diskuterade vi bland annat följande frågor:

– Vad innebär det att göra en text lättläst?
Vem behöver lättlästa texter – och fungerar en typ av lättläst för alla?
– Hur påverkar den nya lagstiftningen om tillgänglighet kraven på myndigheters och företags texter?

Programpunkter – föredrag, diskussioner och panel

Under dagen bjöd vi på fyra föredrag av talare som på olika sätt forskat om och arbetat med lättlästa texter och kommunikation anpassad till olika grupper. 

Läsning med förhinderAstrid Frylmark är logoped som medverkat i Dyslexiföreningens bok “Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter”.

Lättlästa texter – ett stöd i nyhetsläsning för barn – Maria McShane är lärare i svenska som andraspråk och läromedelsförfattare som nu har startat MiniBladet.se.

Lättläst – lätt att läsa eller lätt att skriva? – Camilla Forsberg är doktorand vid Linnéuniversitet och har skrivit en magisteruppsats om vilka krav lättlästa myndighetstexter ställer på sina läsare.

Lättläst för vem?Ulla Bohman är kommunikatör på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) och tidigare chef för lättläst-tjänsten för Centrum för lättläst.

Föredragen följdes av gruppdiskussioner på tre teman med samtliga konferensdeltagare.

Dagen avrundades med en paneldebatt, med representanter från både beställar- och produktionssidan: Malin Bergendal, tidigare redaktör på tidningen Sesam, Caroline Diab, Diskrimineringsombudsmannen, Camilla Forsberg, Linnéuniversitetet, Helena Englund Hjalmarsson, Språkkonsulterna, och Torbjörn Lundgren, Begripsam.

Konferencier var Hanna Sofia Rehnberg från Södertörns högskola som disputerade med sin avhandling Organisationer berättar 2014.

Förutom programpunkterna ingick som vanligt även frukost, lunch och kakbuffé – samt stora möjligheter till spännande samtal.


Plats

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm