Logga in här

- ELLER -Ansök om medlemskap
 
 
 
Glömt ditt lösenord?

08.30   Registrering, mingel

09.00   Ordförande och moderator hälsar välkommen

09.10   Gunlög Sundberg: Svenska som arbetsspråk på den flerspråkiga arbetsplatsen – från policy till praktik
Gunlög Sundberg är forskare och prefekt på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon har bl.a. forskat om andraspråkssamtal och arbetsplatskommu­nikation i offentliga myndigheter. Från sin forskning tar hon upp några dilemman knutna till språk och kommunikation som man kan ställas inför på den flerspråkiga arbetsplatsen.

10.05   Paus

10.25   Mikael Parkvall: Vilka språk talas i Sverige och av hur många?
Mikael Parkvall är lingvist och forskare vid Stockholms universitet och kom tidigare i år ut med boken Sveriges språk i siffror. Med utgångspunkt i sin bok kommer han att ge oss en översikt över det svenska språksamhället.

11.15   Kort paus

11.20   Kerstin Sjösvärd: Att utveckla språk- och yrkeskompetens
Kerstin Sjösvärd är verksam vid Äldrecentrum och var projektledare för fortbildnings­projekten SpråkSam och ArbetSam, som syftade till att utveckla språk- och yrkeskompeten­sen hos anställda inom vård och omsorg. Hon kommer att berätta om erfarenheterna från dessa projekt, vad som gjorde dem framgångsrika och hur metoderna spreds vidare.

12.10   Lunch

13.20   Fredrik Harstad: Att få komma till tals – om läromedelsmagasinet Världen&vi
Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning. Han har bl.a. arbetat med ABF:s magasin Världen&vi, som han beskriver som ”ett magasin, ett läromedel och ett verktyg för demokrati”. I redaktionen sitter bland annat journalister, fotografer och illustratörer, och deras gemensamma nämnare är att de har svenska som andraspråk.

14.10   Olof Åslund: Svenska språket och arbetsmarknaden
Olof Åslund är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och generaldirektör för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Han har forskat om sambandet mellan deltagande i SFI och framgång på arbetsmarknaden och kommer att berätta om detta.

15.00   Kakbuffé

15.30   Panelsamtal
Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrum
Fredrik Harstad, ABF
Anna Folkesson, Textingenjören/Folkuniversitetet
Olof Åslund, Uppsala Universitet/IFAU

16.20   Moderatorn sammanfattar dagen

16.30   Tack för i dag!