Vår syn på Språkrådets förändrade ställning inom Institutet för språk och folkminnen

År 2012 avgick Språkrådets dåvarande chef Lena Ekberg i protest mot att Språkrådet mer tydligt skulle underordnas Institutet för språk och folkminnen. I och med lanseringen av institutets nya webbplats www.språkochfolkminnen.se blir den underordnade ställningen nu tydlig. Ess dåvarande ordförande Ulrika Berg uppmanade Kulturdepartementet att utreda frågan om Språkrådets ställning, och vi anser fortfarande att frågan

Läs mer...