En språkkonsults vardag – Madeleine Jacobsson

Jag förstod det ganska tidigt, att svenska språket och jag har en mycket speciell relation. Hur ska jag annars kunna förklara varför grammatikproven var terminens absoluta höjdpunkt? Eller att jag under nationella proven i matte satt och funderade mer på hur frågorna skulle kunna formuleras bättre (och enklare) än på att lösa uppgiften? Det skulle

Läs mer...

Ess höstkonferens 2016

Vi kan med glädje meddela att årets höstkonferens går av stapeln den 21 oktober i centrala Stockholm. Temat är svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige. Konferensen är en heldagskonferens som är öppen för alla, såväl språkkonsulter som beställare. Skriv upp datumet i din kalender. Vi kommer snart med mer information om konferenslokal och tid.

Läs mer...