Minnesord över Barbro Ehrenberg-Sundin

En av Sveriges första språkkonsulter och den kanske mest tongivande, Barbro Ehrenberg-Sundin, har lämnat oss. Barbro var en av pionjärerna inom den svenska språkvården och hon lämnar ett stort tomrum efter sig. Barbro tillhörde den allra första kullen språkkonsulter och tog sin examen vid Stockholms universitet 1980. De första språkkonsulterna var en mycket aktiv kull

Läs mer...