Anlita språkkonsult

I vårt konsultregister hittar du verksamma språkkonsulter runt om i Sverige. Du kan söka språkkonsulter efter kompetens, företagsnamn och förnamn. Konsulterna kan ta sig an uppdrag inom bland annat korrekturläsning, textgranskning och språkvård, samt hålla skrivkurser.

Helena Englund Hjalmarsson

Företag: Interes AB
Adress: Tavastgatan 29 d
11824 Stockholm
F-skatt: Ja
Telefon:
Mobil: 070-767 81 81
E-post: helena.englund@interes.se
Webbplats: https://klarspraksakademien.se

KOMPETENS OCH UTBILDNING

Lärosäte:
Stockholms universitet

Arbetsområden:
Terminologiarbete
Skribentuppdrag
Webbtexter
Reklamtexter
Instruktioner
Teknisk dokumentation
Skrivkurser/utbildningar
Korrekturläsning/textgranskning
Skrivregler
Språkvård
Informationsarbete
Projektledning
UX-skribent
Copywriter
Sociala medier
Lättläst

Övriga områden:

Helena är kommunikationsexpert och examinerad språkkonsult i svenska. Förutom kommunikation har hon studerat juridik, pedagogik samt design och konstruktion av användargränssnitt. Hon arbetar med projekt som går ut på att förbättra företagens kommunikation, oavsett om det innebär att förbättra begripligheten, kundnyttan eller samstämmighet med varumärket. Hon är en engagerad projektledare och utbildare. Specialitet: kommunikation på webben, kommunikation i sociala medier, kommunikation i kundtjänsten.

Tillbaka