Hitta konsulter

I vårt konsultregister hittar du verksamma språkkonsulter runt om i Sverige. Du kan söka språkkonsulter efter kompetens, företagsnamn och förnamn.

Agnes Hillert

Företag: Agnes Hillert Enskild Firma
Adress: Riksdalersgatan 25D
414 81 Göteborg
F-skatt: Ja
Telefon:
Mobil: 0767750710
E-post: hillert.agnes@gmail.com
Webbplats: www.agneshillert.wordpress.com

OM FÖRETAGET

TEXTUPPDRAG
I samarbete med mig blir dina texter tydliga, välskrivna och anpassade utifrån syfte och kontext. Jag gör allt från att skriva nya texter från grunden till att redigera, korrekturläsa och klarspråksgranska redan skrivna texter eller att skapa texter tillsammans med dig som avsändare. Mitt arbetssätt anpassas efter ditt behov, dina resurser och i vilket sammanhang texten ska presenteras.

WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR
Jag håller workshops i kreativt skrivande sedan 2015 för barn, unga och vuxna - dels på bibliotek runt om i Västra Götaland, dels digitalt och i olika organisationer. Jag håller även föreläsningar om klarspråk och mottagaranpassning, anpassat utifrån yrkesgrupper och arbetslag.

KOMPETENS OCH UTBILDNING

Lärosäte:
Göteborgs universitet

Arbetsområden:
Skribentuppdrag
Webbtexter
Reklamtexter
Instruktioner
Skrivkurser/utbildningar
Korrekturläsning/textgranskning
Copywriter
Sociala medier
Lättläst

Övriga områden:

Föreläsningar i klarspråk och mottagaranpassning

Tillbaka