Jobba som språkexpert?

Nu söker Regeringskansliet inom Statsrådsberedningen en språkexpert.

Som språkexpert hos oss verkar du för ett vårdat, enkelt och begripligt språk i lagstiftningsprodukter. Du är kontaktperson för några departement och granskar förslag till lagrådsremisser, propositioner, kommittédirektiv och vissa andra texter i samråd med jurister på kansliet. I arbetet ingår också att ge råd i språkliga frågor och att genomföra kurser och utbildningsinsatser. Du medverkar även i vårt utvecklingsarbete av interna riktlinjer.

Sista ansökningsdag är den 15 september.
Mer information och länk till annonsen