Konferenser

En del av Ess verksamhet är att anordna konferenser om språk. Vissa konferenser är bara för våra medlemmar, andra är öppna för vem som helst som är intresserad av ämnet. Tidigare anordnade vi även Begriplex, för alla som jobbar med språk och kommunikation i offentlig verksamhet.

Ess-konferensen

Varje höst anordnar vi Ess-konferensen, en öppen heldagskonferens om aktuella teman inom språk och kommunikation.

Läs mer om våra öppna konferenser

Våra medlemskonferenser

I samband med vårt årsmöte anordnar vi en halvdagskonferens för våra medlemmar, med fokus på kompetens­utveckling och att utbyta erfarenheter.

Läs mer om våra medlemskonferenser