Konferenser

Om Ess konferenser

En del av Ess verksamhet är att anordna konferenser om språk. Vissa konferenser är bara för våra medlemmar, andra är öppna för vem som helst som är intresserad av ämnet. Tidigare anordnade vi även Begriplex, för alla som jobbar med språk och kommunikation i offentlig verksamhet. 

Ess-konferensen

Textens roll i det digitala landskapetVarje höst anordnar vi Ess-konferensen, en öppen heldagskonferens om aktuella teman inom språk och kommunikation.

Läs mer om våra öppna Ess-konferenser 

Våra medlemskonferenser

Ess-konferensen 2017Tidigare har vi ordnat halvdagskonferenser som enbart varit till för våra medlemmar. I dag har dessa ersatts av ett kortare seminarium i samband med våra årsmöten. 

Läs mer om våra medlemskonferenser