Anna Hass, Expressiva – Klarspråk 2.0

–Klarspråk handlar inte om att arbeta med språket, utan om att förbättra hela verksamheten, säger Anna Hass, examinerad språkkonsult och vd för textbyrån Expressiva.

Hur kan vi som arbetar med klarspråk höja kvaliteten i klarspråksarbetet och skapa varaktig förändring? Anna Hass menar att vi måste få människorna i ute i organisationerna att förstå att klarspråk inte handlar om att förändra språket, utan om att förbättra hela verksamheten. Det handlar om att visualisera organisationens värdeflöden och skapa gemensamma mål. Vi måste hjälpa folk att fråga sig: ”Vad är det vi jobbar med på den här arbetsplatsen egentligen?”, ”Vilka värden skapar vi i det svenska samhället?”

–Om vi kan förtydliga detta så kan vi göra det mer relevant för folk att tänka på  vad det är som ska hända när texterna når fram, säger Anna Hass.

Anna Hass tipsar om hur vi kan få ut maximal effekt av klarspråksarbetet.

Styr klarspråksprojekten med en tydlig projektmetod

Använd utarbetade metoder från webb- och systemutveckling. Inled varje projekt med en SWOT-analys där du analyserar möjligheterna och riskerna med projektet. Planera projektet utifrån riskerna.

Argumentera med rätt argument

Hitta de rätta argumenten för att nå ut till samtliga medarbetare i organisationen. Vissa personer är mer mottagliga för faktaargument. Då kan du visa siffror från mätningar som visar vilken effekt klarspråk har haft på tidigare texter. På andra biter känslomässiga argument bättre. Då kan du berätta om de demokratiska aspekterna med klarspråk. Ytterligare andra övertygas bäst av din trovärdighet och pondus. Du måste få med argument av alla sorter för att nå fram.

Gör en ordentlig mottagaranalys

En effektiv metod för att få en konkret bild av mottagarna är att arbeta med typläsare. Föreställ dig ett antal olika personer som är troliga och typiska läsare till texten. Hur kan man väcka rätt känslor hos varje person? I vilka situationer kan de tänkas läsa texten? Vilka frågor vill de då ha svar på? Fokusera på den process som mottagaren befinner sig i när den läser texten.  Om du vill ha hjälp med mottagaranalysen så kan du anlita en användbarhetskonsult. En användbarhetskonsult arbetar med intervjuer, enkäter och så vidare för att ge en fullständig bild av de olika mottagargruppernas behov och förväntningar på texten.

Avsätt tid för reflektion under och efter projektet

Planera in reflektionsseminarier där medarbetarna i organisationen får sitta i grupp och diskutera. Ställ frågan ”varför?” flera gånger: ”Varför ska vi arbeta med klarspråk?” För att lagen säger det. ”Varför?” För att medborgarna har rätt att förstå. ”Varför?” Det är en demokratisk rättighet. ”Varför?” I Sverige har vi tillsammans bedömt att det blir ett bättre samhälle om folket är med och bestämmer.

–Genom att på det här sättet ha ett större fokus på klarspråksprojektets alla delar kan man få långt bättre utdelning av arbetet, menar Anna Hass. Klarspråk handlar inte i första hand om att förändra språket, utan om att förbättra hela verksamheten. Ett vårdat, enkelt och begripligt språk får man på köpet.

Anna Prats Nielsen, examinerad språkkonsult

Här hittar du Anna Hass presentation.

Lämna en kommentar