En begriplig riksdag inger förtroende

Ett seminarium med Kathrin Flossing, riksdagsdirektör

Vårdat, enkelt och begripligt är tre ord som var i fokus under Begriplex 2011. Kathrin Flossing inledde konferensen med att berätta hur riksdagen arbetar med klarspråk och språkvård och vilka effekter hon tror att ett effektivt klarspråksarbete har. Hon menar att ett vårdat, enkelt och begripligt språk skapar trovärdighet och ger respekt. Det är mottagaren och inte skribenten som bedömer kvaliteten på språket.

Riksdagen har länge arbetat aktivt med språkfrågor. Nu ska det arbetet bli än mer intensivt. Målet är att riksdagsförvaltningen ska vara modern, professionell, engagerad och delaktig. En klarspråksgrupp ska ta fram en strategi för hur arbetet ska gå till. Kathrin Flossing trycker på vikten av att sälja in klarspråk brett i organisationen.

”Det gäller att hitta ett arbetssätt som gör att klarspråksarbetet kan stå på egna ben så att det inte bara blir en punktinsats.”

För att lyckas med det vill hon engagera personer från olika delar av verksamheten och på så sätt etablera klarspråksbegreppet och -arbetet i hela organisationen. En viktig punkt är att få ledningen stöd och engagemang. Hon avslutade med några kloka ord:

”Det måste vara fler än eldsjälarna som är engagerade för att klarspråksarbete det ska få genomslagskraft. På så sätt kan förändringarna bli beständiga.

Helena Textorius, examinerad språkkonsult i svenska

Lämna en kommentar