I huvudet på en klarspråksgranskare

Ett seminarium med Karolin Olsson, frilansande språkkonsult

Karolin Olsson
Karolin Olsson

Karolin Olsson är en erfaren klarspråksgranskare som höll i ett seminarium på Begriplex 2011. Under sitt seminarium berättade hon om hur hon arbetar med textgranskning med klarspråksperspektiv. Hennes utgångspunkt är att alla har rätt att förstå den information som rör dem, och ett bra myndighetsspråk blir då en demokratisk rättighet.

Textgranskning med klarspråksperspektiv är ett sätt att se till att offentlig information är vårdad, enkel och begriplig. Textgranskningen fungerar som ett komplement till annat klarspråksarbete.

En textgranskning handlar inte om att rätta fel i en text, utan om att ändra sådant som avviker från ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Många skribenter känner en rädsla för att granskaren ska ändra på innehållet i texten, men Karolin Olsson är tydlig med att den oron inte behöver finnas. En erfaren granskare gör aldrig stora ändringar utan att markera detta tydligt så att skribenten kan ta ställning till ändringen efteråt.

Processen kring en textgranskning innehåller
– ett inledande samtal med kunden
– en fortlöpande kontakt under granskningen
– ett avslutande samtal efter att granskningen är genomförd.

En granskning bygger på alla de här delarna. För att kunna göra ett bra jobb behöver granskaren känna till textens syfte, situation och målgrupp samt veta på vilken nivå texten ska granskas. Samtalen kring text och uppdrag syftar till att reda ut de här frågorna och leder till att skribent och granskare kommer överens om vad som ska göras.

Hur kan man göra en text vårdad, enkel och begriplig?

Vad kan man tänka på för att skriva enkelt och begripligt? Några enkla riktlinjer är att
– undvika substantiveringar av verb
– använda enkla ord istället för komplicerade facktermer
– använda aktiva verb
– placera det finita verbet tidigt i meningen
– vara konsekvent i utformningen av till exempel uppräkningar
– använda hjälpmedel såsom ”Svenska skrivregler”
– befolka texterna och skriv in en tydlig avsändare
– använda punktlistor för att strukturera upp långa uppräkningar.

För att kunna skriva en klarspråkstext måste man som skribent ha klart för sig vilka som är mottagare och vilket syfte texten har.

Hur gör man för att skriva vårdat? Det bästa är att ta hjälp av skrivregler så att texten blir korrekt. En korrekt text ger läsaren förtroende för både skribenten och budskapet.

Karolin Olsson avslutar med att ta upp språkgranskarens roll som kritisk läsare. Det räcker inte med att en text är skriven på klarspråk, utan den måste även vara logisk och rimlig. Texten ska fokusera på rätt saker och på så sätt leda läsaren rätt. Alla dessa delar leder till en bra text som fyller sin funktion och fungerar i sitt sammanhang.

Helena Textorius, examinerad språkkonsult i svenska

Lämna en kommentar