Praktisk retorik i både tal och skrift

Ett seminarium med Gunilla Granbom från Stockholms dramatiska högskola

Hur kan man använda vårdat, enkelt och begripligt inom retoriken? Hur passar vår pinfärska språklag in i denna anrika lära? Gunilla Granbom höll i ett seminarium som kopplade ihop vårdat, enkelt och begripligt med klassisk talekonst.

De tre centrala retoriska begreppen

Retoriken bygger på hörnstenarna logos, pato och etos. I en text eller ett tal står logos för fakta och logiska argument, patos står för känslor och det som berör medan etos står för avsändarens karaktär, personlighet och karisma. Dessa begrepp har använts sedan minst 300 år före Kristus, och är lika aktuella än idag.

Att använda retoriken i praktiken

Retoriken och de tre centrala begreppen förknippas främst med tal, men går lika bra att använda för att skriva en bra text. Gunilla Granbom gav några konkreta tips hur man kan arbeta med det här som skribent.

– Använd patos och tala till läsarens sinnen. På så sätt skapar du små krokar för läsarens minne som han eller hon kan hänga upp informationen på.
– Hitta kärnan i budskapet och sålla ut det viktigaste.
– Ha med någonting som är oväntat och överraska läsaren.
– Använd metaforer och talande exempel – inte bara hårda fakta.
-Sätt in dina fakta i ett sammanhang och utgå från mottagarens situation. Då blir budskapet lättillgängligt och begripligt.

Retorik och webbtexter

Gunilla Granbom berättade även hur man kan tillämpa den klassiska retorikens grunder på webbtexter. De regler som används för att skriva en vanlig text fungerar bra även för texter som ska användas på webben. För webbtexter rekommenderar Gunilla Granbom dock ett starkt fokus på att strukturera informationen och formulera texten. Hon ger följande råd:

– Dela upp informationen i logiska kategorier och hjälp läsaren förstå vilken information som finns var.
– Var frikostig med talande rubriker.
– Placera den viktigaste informationen högst upp på sidan.
– Skilj på vad läsaren förväntas göra och veta.
– Testa så att texten fungerar och informationen går fram på testläsare.

Helena Textorius, examinerad språkkonsult i svenska

Lämna en kommentar