Begriplex

Språkkonferensen Begriplex anordnades fram till och med 2011 och var till för dig som jobbar med språk och kommunikation i offentlig verksamhet. Några av Sveriges främsta språkexperter berättade om sina erfarenheter av språkarbete och vad det innebär att jobba med språklagen i dag.

Här hittar du flera intressanta artiklar från föreläsningarna på 2011 års Begriplexkonferens.