Användarna i centrum

Johanna Ögren och Fredrik Wass började sitt föredrag med att framhålla användarnas roll.

–Vad vill dina besökare veta?

Det är de små sakerna, framförda på ett enkelt – kanske till och med naivt – språk, som får mest gensvar, och genererar diskussioner på hög nivå. Krångliga, högtravande inlägg gör att folk inte vågar ge sig in i diskussionen.

–Dra inte ihop på slutet – låt något vara osagt, ställ en fråga!

Johanna Ögren och Fredrik Wass var sist ut av talarna och publiken var uppvärmd. Kanske var det därför det blev många inflikanden från publiken. Självklart blev det diskussioner när SJ nämndes … SJ använder ett väldigt trevligt språk gentemot sina följare och avslutar gärna inläggen med ”kram”. Men ibland måste man ju leverera något tillbaka – inte bara snacka. En konferensdeltagare berättar:

–Jag twittrade till SJ och berättade hur besviken och frustrerad jag var när tåget var försenat. Till svar fick jag bara: ”Tråkigt att du känner så”.

Fredrik Wass gav ett mer lyckat exempel. Han gillar San Fransiscos Facebooksida, eftersom han har bott och arbetat i staden.

–Här passar ett personligt tonfall. Det stämmer överrens med min bild av San Fransisco.

Vilken tonalitet man ska använda i sociala medier är inte givet, och här kan språkkonsulter hjälpa till. Ess tidigare ordförande Helena Englund påpekade att sociala medier är snabba medier och att det därför är viktigt att tassa försiktigt. Kanske behövs kurser i Twittertonalitet?

Företag och myndigheter kan också fundera på hur de ska använda till exempel Facebook. Gevalias sida gillas av drygt ett tusental, medan gruppen ”Vi som älskar kaffe på morgonen” gillas av fler än 20 000 personer. Att ha en Gevaliasida var kanske inte rätt väg att gå?

Försäkringskassan frågade sina användare om de tyckte att myndigheten skulle finnas på Facebook – svaret blev nej. Således blev det ingen sida.

Johanna Ögren och Fredrik Wass avslutade med de kloka orden att alla är olika på nätet. Vissa lyssnar och andra lägger sig i debatten – därför är det så viktigt att ta reda på hur just dina användare beter sig.

Lämna en kommentar