Arbetsmiljöverket på Facebook

6 000 personer gillar Arbetsmiljöverket på Facebook. När Arbetsmiljöverket ville öka engagemanget för arbetsmiljöfrågor bestämde de sig för att satsa på den sociala kanalen Facebook.

–Vi behöver finnas på de arenor där våra användare finns, berättade Magnus Moström och Claes Helge, som jobbar på Arbetsmiljöverkets kommunikationsavdelning.

Så var konferensen igång och därmed också twittrandet:

9.19, Evamelin:

  • #smEss Arbetsmiljöverkets GD bloggar internt sen länge. Imponerande.

9.22, Sprakklok:

  • AV satsar på Facebook för att nå ut till småföretagare, vanliga arbetstagare och studenter, som de haft svårt att nå tidigare. #smEss

9.43, Sprakklok:

  • AV ser satsningen som framgångsrik: De upplever att de når fler, blir uppmärksammade m.m. En avgörande anledning är GD:s engagemang. #smEss

Arbetsmiljöverket har en sida på Facebook som främst används för att sprida nyheter, annonsera och svara på frågor. Marknadsföringsbiten sköts av kommunikationsavdelningen, medan frågorna – 2 till 3 stycken om dagen – besvaras av svarstjänsten. Även generaldirektören engagerar sig och svara på frågor ibland.

Framgången med Facebooksidan – som gillas av hela 6 000 personer – är delvis generaldirektörens förtjänst, menar Magnus Moström och Claes Helge.

–Det har varit ”go, vi kör” snarare än en massa riskanalyser. Vi har också haft en del eldsjälar som kikat in på sidan på kvällarna, när de ändå varit inne på Facebook i privat syfte.

Positivt med sidan är att man har fått en närmre kontakt med användarna.

–Webbplatsen är mer en kanal för envägsinformation, på Facebook kan vi interagera med användarna. Vi kan ta in önskemål och testa material på olika målgrupper på ett smidigt sätt.

Inför arbetsmiljömässan tidigare i år frågade Arbetsmiljöverket potentiella besökare vad de ville ha.

–Det resulterade i 40–50 stycken svar. Interaktivt!

Baksidorna med Facebook är att man inte kontrollera kanalen.

–Vi kan inte påverka hur andra användare agerar och vi styr inte över vår egen sida, eftersom Facebook ändrar form och funktionalitet.

Än så länge är det förhållandevis lite konkurrens om utrymmet för myndigheter på Facebook. Men när fler hittar dit måste Arbetsmiljöverket tänka i fler kanaler – därför är omvärldsbevakning viktigt. Nästa steg är att lansera en applikation till Iphone: en bullermätare. Med bullermätaren ska du kunna mäta om buller är ett arbetsmiljöproblem på din arbetsplats.

Lämna en kommentar