Krisinformation genom Twitter

Krisinformation.se valde Twitter framför Facebook. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har valt Twitter som kanalen för att snabbare nå ut till fler än man gör med sin webbplats. Och för att skapa dialog med användarna.

–Twitter kändes som en bra start – det är enkelt att lära sig, enkelt att komma igång med och lätt att underhålla. Enklare än Facebook, berättade Anna Toss från MSB.

MSB har två Twitterkonton. Det ena är en envägskanal där fokus ligger på att snabbt nå ut med information.

–Informationen läggs ut automatiskt med nättjänsten Twitterfeeds, vilket gör att de publiceras på Twitterkanalen några minuter efter att vi har lagt ut dem på webbplatsen, utan att vi behöver göra någonting mer.

Användarna kan inte kommunicera med MSB via detta konto, utan hänvisas till det andra kontot – som uppmanar till dialog.

–På det andra kontot kan vi retweeta, länka och publicera nyheter som inte riktigt når upp till den standard våra ordinarie nyheter måste ha. Till exempel med Rapport som källa – i vanliga fall måste all vår information komma officiellt från andra myndigheter.

–Våra båda Twitterkonton fungerar också som en backup om vår webbplats – mot all förmodan – skulle gå ner.

På MSB delar man på ansvaret för Twitterkanalen. En dag i veckan är man ”vakthavande redaktör” och då ska man göra minst ett tweet, men alla i redaktionen får twittra när de vill.

MSB har riktlinjer för hur man ska kommunicera via sociala medier, till exempel att det ska vara relevant, tydligt, ofta och öppet.

–Tydlig innebär bland annat att vi ska använd begriplig svenska.

När man bara har 140 tecken att spela på är det viktigt att undvika missförstånd. MBS använder Per Axboms miniguide “Besvara inlägg och kommentarer om din organisation på internet”

Även Anna Toss föredrag fick Twitterflödet att röra sig – och inte bara från den fysiska publiken. Interaktionsarkitekten @jenswedin tipsade om en bra översättning för begreppet crowdsourcing, som betyder att många löser ett problem tillsammans: användargenererat.

Lämna en kommentar