Partiernas dialog på Twitter

Paulina Nyman började lagom varsamt med en snabblektion i Twitter: hashtaggar, retweetar och länkspridning. Sedan lanserade hon tanken om att se sociala medier som ett mingel:

–Sändare och mottagare är tillsammans ansvariga för att skapa innehållet.

Paulina Nyman gick ut språkkonsultprogrammet på Stockholms universitet i våras, och hennes föredrag var en populärversion av examensuppsatsen ”Dialogicitet i riksdagspartiernas twittrande”. Det var också konferensens mest akademiska inslag, med referenser till bland andra ryska språkteoretikern Michail Bachtin,och Mona Blåsjö, språkkonsult och universitetslektor vid Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.

I flödena av tweetar på Twitter ser Paulina Nyman intertextualitet.

–Det pågår en ständig dialog.

Ofta innehåller tweetarna etiketter, som signaleras med hjälp av symbolen # (t.ex. #smEss). Paulina Nyman ser dessa som kontextmarkörer.

–De förklarar i vilken kontext ett specifikt Twitterinlägg ska läsas.

Kontexten kan vara ett ämne, en händelse, en grupp eller signalera en viss modalitet. En vanlig variant av det sistnämnda är #fail, som används för saker ”som inte gått så bra”.

I Paulina Nymans undersökning av riksdagspartiernas twittrande kunde hon se ett mönster:

–Man påstår att sociala medier skapar dialog, men det sker sällan.

Till exempel används inte alltid @-symbolen (som länkar till en annan twittrare) när den borde.

–Folkpartiet refererade till tre kvinnliga folkpartister, bland andra Birgitta Olsson, i ett tweet och borde ha länkat till deras Twitteralias.

Anledningen till den uteblivna dialogen tror Paulina Nyman är försiktighet och att twittrarna befinner sig i gränslandet mellan att stå bakom en organisation och vara privata. Här menar hon att språkkonsulter kan hjälpa till, som är bra på att hantera stora mängder text och se mönster.

–Tycker du att Twitter är en bra kommunikationskanal? frågar någon i publiken.

–Njae, svarar Paulina Nyman, jag tycker nog att Facebook är mer organiserat. Men sociala medier är en viktig plattform för diskussion.

Avslutningsvis delade Paulina Nyman med sig av några tips. Ett sådant som i alla fall jag ta med mig är att underlätta spridningen av ett tweet – genom att använda färre tecken än de 140 som Twitter tillåter. Om du i stället använder 90 tecken får den som retweetar ditt inlägg plats med en kommentar.

Lämna en kommentar