Lättlästa texter – ett stöd i nyhetsläsning för barn

Referat från föredrag under Ess konferens ”Vad är lättläst i dag?”, 6 november 2015

mariaMaria McShane är lärare och läromedelsförfattare. Hon har över 25 års lärarerfarenhet och har arbetat med svenska som andraspråk för både barn och vuxna. Under konferensen pratade hon om hur Minibladet använder lättlästa texter för att uppmuntra barns läsande.

Minibladet – nyheter för barn

När Marias dotter som treåring ville läsa tidningen tillsammans med henne tyckte Maria att det saknades nyheter för barn. Hon började fundera på hur ett sådant nyhetsmaterial skulle se ut, hur man kan locka barn att läsa nyheter och hur man kan göra dem delaktiga i nyhetsproduktionen.

Maria startade webbplatsen minibladet.se, ett nyhetsmaterial för barn i åldern 3–12 år. Minibladet ska både skapa läsvana och tidigt locka barn till samhällsmedvetenhet. På Minibladets webbplats finns till exempel sidorna Nyheter, Kändis och Veckans fråga, och det finns också en sida som riktar sig till föräldrar och skola. Det är gratis för alla, så att så många som möjligt ska kunna ta del av materialet.

Nyheterna finns i tre versioner

I Minibladet finns det texter på tre nivåer: en vuxenversion, en mellanversion och en lättläst version.

För ungefär ett år sedan startade Maria ett samarbete från Sydsvenskan, och det är därifrån Maria får vuxenversionen av nyheterna – det är helt enkelt nyheter som publiceras i Sydsvenskan. En av Minibladets journalister skriver sedan mellanversionen av nyheten, och en språkkonsult skriver den lättlästa versionen. Skillnaderna mellan mellanversionen och den lättlästa versionen ligger främst i innehållet och formuleringarna, och redaktionen har en ständigt pågående diskussion om hur man ska skriva på bästa sätt.

Om man håller på att lära sig läsa kan man först läsa en lättare version för att få förförståelsen, och då blir det lättare och roligare att försöka sig på en svårare version. På Minibladets webbplats finns också möjlighet att få alla texter upplästa i långsam, normal eller snabb hastighet, och på det viset få ytterligare ett stöd i sin läsning. Dessutom kan också små barn som inte har börjat lära sig läsa än ändå ta del av innehållet.

Lokal förankring uppmuntrar till både läsande och skrivande

Minibladet har som sagt ett samarbete med Sydsvenskan, och flera andra lokaltidningar är intresserade. Lokala nyheter som är relevanta i barnens vardag är ett sätt att uppmuntra till läsning.

Minibladet uppmuntrar också barns skrivande. Till exempel låter de barnen själva bli lokala reportrar. Barnens berättelser synliggörs och får ett lika stort värde som de ”stora” nyheterna, och det verkar ge resultat – en klass som fick med en artikel tyckte att de ”måste skriva ännu mer nu” för att försöka få med fler artiklar.

Här kan du ta del av Maria McShanes presentation.

Läs mer om Ess-konferensen ”Vad är lättläst i dag?”