Fredrik Harstad: Att få komma till tals – om läromedelsmagasinet Världen&vi

Referat från föredrag under Ess konferens ”Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige”, 21 oktober 2016

Ess-konferensens tredje talare var Fredrik Harstad. Han var inbjuden för att tala om sitt arbete med det elevskrivna magasinet Världen&Vi. Fredrik Harstad är anställd av ABF Vux och ansvarar för utbildningen i Göteborg inom SFI och vuxenutbildning. Han har arbetat med Världen&Vi de senaste fyra åren, och magasinet har under den tiden vuxit från ett litet projekt till ett välkänt och prisbelönt läromedel känt i Sverige och EU.

ABF Vux i Göteborg har cirka 5 000 elever. Fredrik Harstad berättade att många av dem har arbetat med språket som verktyg i länderna de kommer ifrån, exempelvis som författare, redaktörer och journalister. De saknade en plattform där de kunde utveckla sina åsikter och berättelser. De bjuds sällan in till konferenser eller debattsidor, och de hörs sällan i radio eftersom de inte kan språket, fortsatte Fredrik. Och det var där som tanken väcktes, att ge dem en sådan plattform.

Läs Fredrik Harstads Powerpoint-presentation som pdf

Vad skulle Världen&Vi innehålla?

Projektet startade med 5–6 personer som fick fria händer att välja ett tema som de ville skriva om. Tillsammans med Fredrik Harstad och andra på redaktionen utvecklade de ett språkcoachande arbetssätt för att få fram bra och läsvärda texter, där skribenterna själva fick uttrycka sig. Från några få personer utvecklades det till att alla elever som vill, får publicera sina verk i magasinet.

Magasinet spred sig

Det visade sig att andra elever satt och läste magasinet i kafét på skolan och att de tog med det hem för att läsa på fritiden. Normalt var det inte någon som frivilligt tog hem läromedel och desto ovanligare var det att någon elev satt och läste i kafét, konstaterade Fredrik Harstad.

Fredrik och hans kollegor tryckte upp 200 exemplar och införlivade magasinet som arbetsmaterial i undervisningen. Detta skapade en läsning som var nära eleverna, som själva varit med och skapat innehållet, exempelvis genom att ha diskuterat det i klassrummet. Magasinet innebar också att textproduktionen i klassrummen ökade.

Teman som eleverna själva valt

Med hjälp av Fredrik Harstad och de andra på redaktionen skriver eleverna fram magasinets innehåll. Eleverna bestämmer också temat för varje utgåva. Det första temat var bostadssegregationen i Sverige och därefter har de behandlat ämnen som exempelvis föräldraskap, jämställdhet mellan kvinnor och män, rasism, politiska partier och relationer.

Läs nummer 1 2015 av Världen&Vi.  Tema: Rasismen och jag

Uppmärksammat och prisbelönt med många läsare

Magasinet Världen&Vi har fått mycket uppmärksamhet i media och har numera läsare över hela Sverige. Det är även ett välkänt läromedel i SFI-undervisningen och vuxenutbildningen för ABF Vux i Göteborg. Tidningen finns att läsa på olika bibliotek och många privatpersoner prenumererar. Fredrik menar dock att det är viktigt att behålla den lokala förankringen, att den skrivs av och för elever på skolan. ABF Vux har även fått pris från EU för bra språkundervisning.

Både ett läromedel och ett magasin

Fredrik Harstad poängterar att Världen&Vi är både ett läromedel och ett magasin, att det rör sig i gränslandet mitt emellan. De har sett till att Världen&Vi ser ut som en vanlig tidskrift på så många sätt som möjligt. De har en ansvarig utgivare, det finns en ledare på första uppslaget och alla skribenter presenteras med byline, om de inte vill vara anonyma. Samtidigt strävar de efter att alltid ha ett lärandeperspektiv. I magasinet lägger de till diagram och statistik till texter samt förklarar ord som de tror kan vara svåra. Det finns också en sida med lättlästa kortfattade nyheter, för den som inte kommit så långt i sin språkinlärning.

På ABF Vux utgår man från elevernas erfarenheter och framtidsmål i arbetet med Världen&Vi. En del av eleverna saknar helt utbildning medan andra är universitetsutbildade. Något som Fredrik Harstad poängterar är att det är viktigt för eleverna att ”känna att man blir läst”. Genom Världen&Vi får eleverna

– ta del, påverka och öppna upp en dörr för debatt
– knyta an till egna erfarenheter, intressen och mål
– erövra det nya språket med bibehållen integritet och känsla.

Diskuterar genrer och källkritik

Det krävs även en del redaktörsarbete, exempelvis när det gäller kontroversiella åsikter. De försöker då prata om genretypiska delar och källkritik, berättar Fredrik Harstad. Frågor som ”Vad har du hört?” och ”Vem har sagt?” är vanliga här, för att lära eleverna att bena ut var informationen kommer ifrån och hur den kan användas. I redaktörsarbetet ingår mycket coachning för att skapa lärsituationer.

Magasinets innehåll

I magasinet står elever själva för materialet, även illustrationer. Utöver ledaren och en särskild sida med lättlästa, kortfattade nyheter finns även en debattsida dit elever kan skicka in debattinlägg och insändare. Något som är en utmaning är att släppa fram debatt och samtidigt göra det tydligt att det inte är tidningen som är avsändare till det som skrivs på debattsidan. Det kan vara många som skriver inlägg, och de inlägg om inte får plats i pappersmagasinet publiceras på webben varldenochvi.se.

På magasinets kultursida kan eleverna rekommendera en bok de har läst eller publicera en dikt. Sista sidan innehåller ett porträtt. Där skriver eleverna texter om kända personer eller om någon de saknar. Just den här sidan används som mall i undervisningen. Lärarna försöker tänka genretypiskt och lär eleverna att skriva texter som liknar porträttet.

Vill du veta mer om projektet? Läs mer på webbplatsen för Världen&Vi

Läs mer om Ess-konferensen ”Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige”

Se hela föredraget på UR Samtiden på UR Play