Ess-konferens 2016 – program

08.30   Registrering, mingel

09.00   Ordförande och moderator hälsar välkommen

09.10   Gunlög Sundberg: Svenska som arbetsspråk på den flerspråkiga arbetsplatsen – från policy till praktik
Gunlög Sundberg är forskare och prefekt på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Hon har bl.a. forskat om andraspråkssamtal och arbetsplatskommu­nikation i offentliga myndigheter. Från sin forskning tar hon upp några dilemman knutna till språk och kommunikation som man kan ställas inför på den flerspråkiga arbetsplatsen.

10.05   Paus

10.25   Mikael Parkvall: Vilka språk talas i Sverige och av hur många?
Mikael Parkvall är lingvist och forskare vid Stockholms universitet och kom tidigare i år ut med boken Sveriges språk i siffror. Med utgångspunkt i sin bok kommer han att ge oss en översikt över det svenska språksamhället.

11.15   Kort paus

11.20   Kerstin Sjösvärd: Att utveckla språk- och yrkeskompetens
Kerstin Sjösvärd är verksam vid Äldrecentrum och var projektledare för fortbildnings­projekten SpråkSam och ArbetSam, som syftade till att utveckla språk- och yrkeskompeten­sen hos anställda inom vård och omsorg. Hon kommer att berätta om erfarenheterna från dessa projekt, vad som gjorde dem framgångsrika och hur metoderna spreds vidare.12.10   Lunch

13.20   Fredrik Harstad: Att få komma till tals – om läromedelsmagasinet Världen&vi
Fredrik Harstad är pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning. Han har bl.a. arbetat med ABF:s magasin Världen&vi, som han beskriver som ”ett magasin, ett läromedel och ett verktyg för demokrati”. I redaktionen sitter bland annat journalister, fotografer och illustratörer, och deras gemensamma nämnare är att de har svenska som andraspråk.

14.10   Olof Åslund: Svenska språket och arbetsmarknaden
Olof Åslund är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och generaldirektör för IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). Han har forskat om sambandet mellan deltagande i SFI och framgång på arbetsmarknaden och kommer att berätta om detta.

15.00   Kakbuffé

15.30   Panelsamtal
Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrum
Fredrik Harstad, ABF
Anna Folkesson, Textingenjören/Folkuniversitetet
Olof Åslund, Uppsala Universitet/IFAU

16.20   Moderatorn sammanfattar dagen

16.30   Tack för i dag!