Kerstin Sjösvärd: Att utveckla språk- och yrkeskompetens

Referat från föredrag under Ess konferens ”Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige”, 21 oktober 2016

Kerstin Sjösvärd är verksam vid Äldrecentrum och var projektledare för fortbildnings­projekten SpråkSam och ArbetSam, som syftade till att utveckla språk- och yrkeskompeten­sen hos anställda inom vård och omsorg. Hon berättade om erfarenheterna från dessa projekt, vad som gjorde dem framgångsrika och hur metoderna spreds vidare.

Här presenterar vi översiktligt vad som togs upp under föredraget. Du kan se hela föredraget på UR Samtiden på UR Play.

“Vård och omsorg samt svenska som andraspråk för mer än 1000 anställda i äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättningar i Stockholmsregionen”

Läs Kerstin Sjösvärds Powerpointpresentation som pdf

Språksam (2009-2011)

Språksam startades för att lösa problematiken med antalet underkända på den obligatoriska utbildningen inom vård och omsorg. Många av de personer som blev underkända hade svenska som andraspråk, och på grund av det startades Språksam för att få fler personer godkända.

Arbetsam (2011-2013)

Det fanns även personer med svenska som förstaspråk som inte klarade utbildningen. Därför startades projektet Arbetsam 2011. Till skillnad från Språksam fanns det deltagare med både svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk.

Språk – ett gemensamt ansvar

Kompetensutvecklingen till trots fanns det en annan barriär på arbetsplatsen; den språkliga. Skillnaderna mellan kunskap i svenska skapade irritation, både för personer med svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk.

Kerstin betonade vikten av livslångt lärande och arbetsplatslärande flera gånger under föredraget. Den bästa lösningen var att knyta kompetensutveckling till arbetets vardag.

“Utbildning för chefer och nyckelpersoner på arbetsplatserna – mer än 100 arbetsplatser med 10 000 anställda”

Uppföljning: ett och ett halvt år senare

Många av deltagarna i projektet upplevde att det blev en ny och mer öppen stämning på arbetsplatsen, t.ex. genom att personalen vågade ställa frågor.

Arbetsgivarna som deltagit betalar nu för att man ska gå dessa utbildningar. Projektet har även inspirerat andra länder (t.ex. Baskien) att starta liknande projekt.