Mikael Parkvall: Vilka språk talas i Sverige och av hur många?

Referat från föredrag under Ess konferens ”Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige”, 21 oktober 2016

Mikael Parkvall är lingvist och forskare vid Stockholms universitet och kom tidigare i år ut med boken Sveriges språk i siffror. Med utgångspunkt i sin bok gav han en översikt över det svenska språksamhället.

Här presenterar vi översiktligt vad som togs upp under föredraget. Du kan se hela föredraget på UR Samtiden på UR Play.

Sveriges språk: då

Under Sveriges stormaktstid (1600-talet) talades germanska, uraliska och balto-slaviska språk inom rikets gränser. När Finland blev självständigt under 1800-talet bildades uppfattningen att folk och stater ska motsvara varandra. Under 1930-talet, strax innan andra världskriget bröt ut, gick Sverige från att vara ett utvandrarland till invandrar-land, något som självklart skulle komma att påverka Sveriges språk.

Sveriges språk: idag

Språkmässigt är Sverige idag mer homogent än de flesta länder på jorden. Det här kan dock tänkas bero på att Sverige inte har undersökt vilka språkliga minoriteter som finns i landet. Anledningen är att frågan om modersmål anses kränka individens integritet.  Att Sverige inte tar reda på detta har lett till kritik från både FN och EU.

Hur undersöka språken i Sverige?

Den enda statistik som finns i Sverige kring landets olika språk är gjord på skolbarn. Frågan som besvarades var om det talas något annat språk än svenska i Sveriges hem. Undersökningar kring språks storlek (antal talare) genomförs på liknande sätt. Personer får helt enkelt frågan om de har växt upp med ett visst språk. Språkets storlek baseras på antalet modersmålstalare.

– Ta ett land, plocka upp slumpvis vald invandrare, hur stor chans är att person två har samma eller annat modersmål en person ett (Sverige 0,28 = 28 % chans att person två har ett annat modersmål än person ett)?
– Sveriges sista folkräkning var 1990.

Parkvalls undersökning

I sin egen undersökning har Parkvall räknat som om varje tillfrågad person enbart har ett modersmål. Han har sedan kategoriserat svaren enligt följande:

– Erkänt minoritetsspråk
– Ej erkänt minoritetsspråk
– Erkänt invandrarspråk
– Ej erkänt invandrarspråk

Resultatet visar bl.a. att finska har varit det största minoritetsspråket sedan Sveriges existens fram till nyligen. Det största minoritetsspråket i Sverige idag är arabiska.