2017 – Textens roll i det digitala landskapet

Ess konferens 2017 hade temat Textens roll i det digitala landskapet. Konferensen var fullsatt – 120 deltagare, intresserade av text, kommunikation och användarvänlighet.

Med våra föreläsare utforskade vi vilken betydelse texter har för användarupplevelsen och fick tillfälle att fundera över våra olika yrkesroller i det digitaliserade samhället. Flera språkkonsulter berättade om sitt arbete i det digitala med starkt användarfokus, och vi utmanades även av andra yrkesgrupper som delade med sig av sina perspektiv.

Moderator för dagen var Samuel Stenberg. Läs gärna vår intervju med Samuel om vad som gjorde konferenstemat så angeläget.

Program

Se hela programmet

Per Lundgren, Uppfatta
Per är språkkonsult och medgrundare av byrån Uppfatta. Han pratade om skribentens och textens roll i framtiden och om hur Uppfatta jobbar för att vara bättre rustade för dagens projekt. Han delade med sig av Uppfattas framtidsanalys och av deras arbetsprocess som kommer från designvärlden.

Anna Emilsson, CSN, och Ingrid Herbert, Språkkonsulterna
Anna är huvudredaktör för csn.se och arbetar tillsammans med språkkonsulten Ingrid i ett tvärfunktionellt team med att bygga en ny webb med nytt syfte och ny grafisk profil. De pratade om arbetet med att ge träffsäkrare vägledning till CSN:s många tjänster, samt om utgångspunkterna de hade för arbetet.

Anna Danielsson och Helena Wahlberg, Ping Pong
Anna och Helena är språkkonsulter och arbetar som produktägare för lärplattformen Ping Pong. De berättade bland annat om hur det är att agera språkrör mellan användare och utvecklare och hur språkkonsultens verktygslåda kan användas i arbetet med att designa e-tjänster framgångsrikt.

Erik Svensson, SEB
Erik är språkkonsult och anställd som copywriter på banken SEB. Han delade med sig av lärdomar från sitt arbete med att skriva dialog till SEB:s kundtjänstrobot Aida. Han berättade bland annat om utmaningarna med att förutse användarnas behov och med att förmedla en konsekvent tonalitet.

Malin Andersson, Viaplay
Malin jobbar som UX copywriter och har bakgrund som språkkonsult. Hon gav en inblick i sitt uppdrag, hur samarbetet med utvecklare och designers ser ut och vilken språklig kompetens som är viktig när man jobbar med UX.

Martin Deinoff, Itch
Martin är VD för den digitala innovationsbyrån Itch och en pionjär inom Sveriges digitala scen. På konferensen delade han med sig av sina kunskaper och perspektiv, och bjöd på olika aspekter av digitalt språk och kommunikation – från i går, i dag och i morgon.

Marie Sörlin, Språkrådet
Marie är filosofie doktor i nordiska språk, tidigare universitetslektor på Umeå universitet och numera språkvårdare på Språkrådet. Hon kommer att fördjupa sig i forskningen om den offentliga dialogen mellan enskilda och myndigheter på nätet – till exempel på Facebook eller forum på myndigheters egna webbplatser. 

Beata Nylén, Telia
Beata har under många år jobbat med självbetjäningstjänster med naturligt tal. Hon berättade om självlärande AI (artificiell intelligens) som grund för nya textbaserade gränssnitt som exempelvis FAQ’s och chatbottar. 

Lena Furberg, Funkify
Lena är språkkonsult, tillgänglighetsexpert och medgrundare av företaget Funkify. Hon höll i en energifylld workshop där vi fick höra om Funkify som plug-in och varför man bör utgå från så kallade ”extrema användare” när man bygger och arbetar med webb. Vi diskuterade även vilken betydelse den nya europeiska tillgänglighetslagen kan få för olika branscher.


Tid och plats

Coor Konferens Tegelbacken
Tegelbacken 4 A, Stockholm

Fredag 6 oktober 2017
Klockan 8.30-16.30