Gör det svåra begripligt: kriskommunikation och terminologi

Ess håller vanligen en konferens varje höst, men i år ändrar vi upplägget för att minska risken för smittspridning och för att fler ska kunna delta. Istället för en heldagskonferens blir det två halvdagskurser på distans.

Under den ena kursen lär vi oss om terminologiarbete under ledning av terminologen Henrik Nilsson. Den andra dagen håller kommunikationsstrategen Maria Niemi en introduktionskurs i kriskommunikation. Du kan anmäla dig till båda kurser eller en av dem.

Kurserna hålls på distans via en tjänst för videokommunikation.

Tider
  • Kursen om terminologi: Kl. 13.00–16.00 den 13 november
  • Kursen om kriskommunikation: Kl. 13.00–16.00 den 4 december
Priser
  • Pris för medlemmar: 400 kr för en kurs eller 600 kr för båda
  • Pris för studentmedlemmar: 100 kr per kurs
  • Pris för icke-medlemmar: 700 kr för en kurs eller 1 000 kr för båda
Anmälan: Skrolla ner eller klicka här för att anmäla dig.

Frågor? Mejla oss på konferens@sprakkonsult.se.

Terminologi med Henrik Nilsson

Den 13 november håller Henrik Nilsson en kurs om terminologi. Han kommer att ta upp några olika typer av terminologiska uppdrag med verkliga exempel och ge tips, metodik och verktyg för hur de kan hanteras. Det finns ett begränsat antal platser till den här kursen.

Typiska uppdrag för en terminolog är att leda expertgrupper igenom en begreppsanalys och få dem att nå konsensus om hur vissa begrepp bör definieras och vilka termer som är bästa lämpade för att uttrycka dem. Men uppdragen kan också handla om att granska ordlistor och dokument med terminologiska glasögon, att analysera och rekommendera programvaror för terminologiarbetet eller att utreda termanvändning inom en organisation och föreslå åtgärder. Allt viktigare blir även förhållandet mellan terminologiarbete och klarspråksarbete.

Henrik Nilsson har arbetat som terminolog i många år, på Terminologicentrum TNC och därefter på C.A.G Healthcare. Han är också ECQA-certifierad terminolog på avancerad nivå.

Henrik undervisar även fortlöpande i ämnet terminologi och är särskilt intresserad av hur ämnets didaktik kan utvecklas. Han är sekreterare i Terminologifrämjandet, den svenska föreningen för terminologi och fackspråk och Svenska biotermgruppen och ordförande i Europeiska terminologiföreningen EAFT. Med en bakgrund i kommunikationsvetenskap och språk har han kompletterat med kurser i bl.a. botanik, mikrobiologi, etnologi och litteraturvetenskap. Han gillar rytm och steppar gärna på fritiden.

Kriskommunikation med Maria Niemi

Den 4 december håller kommunikationsstrategen Maria Niemi en kurs om det aktuella ämnet kriskommunikation. Kommunikation kan vara helt avgörande för om krishanteringen blir lyckad eller inte. Några av frågorna vi utforskar är: Hur kommunicerar man mitt i en kris? Hur kan man tänka kring tonalitet i en kris? Och vilka kanaler behöver man kommunicera genom för att nå alla som berörs av en kris?

Maria Niemi är kommunikationsstrateg på kommunikationsbyrån Hyvää. Hon har över 10 års erfarenhet av kriskommunikation från offentlig och ideell sektor, bland annat från Stockholms stadsbibliotek och fackförbundet Kommunal. Hon är också utbildare på Nackademin, Poppius och Södertörns högskola.

Anmäl dig till kurserna