2020 – Gör det svåra begripligt: kriskommunikation och terminologi

Även Ess verksamhet präglades under 2020 av covid-19-pandemin. Vi styrde om den årliga höstkonferensen till två eftermiddagskurser på distans. Årets tema var att göra det svåra begripligt, och vi tog oss an det genom en kurs i terminologi och en i kriskommunikation.

Terminologi

Den 13 november höll Henrik Nilsson en kurs i terminologi. Hans mål var att att ge oss verktyg som vi kan använda för att ta oss an terminologiska problem. För föreningens medlemmar och andra som arbetar med språk behöver vi hantera frågor kring terminologi i vårt arbete, till exempel när vi språkgranskar eller bearbetar ett budskap för olika målgrupper.

Under kursen fick vi bland annat lära oss att terminologiarbete är ett sätt att organisera kunskap och ge förutsättningar för effektiv kommunikation. Arbetet med terminologi sker ofta i samarbete med experter under ledning av någon som är insatt i terminologiska metoder. Arbetet kan till exempel ske i projektform, där man inleder med en begreppsanalys, går vidare till att utarbeta definitioner och till sist kommer överens om termer. Vi lämnade kursen med känslan att terminologiarbete är både utmanande och spännande.

Kriskommunikation

Den 4 december höll Maria Niemi en kurs i kriskommunikation. En kris i en organisation är något som händer överraskande, ger starka reaktioner och kräver insatser utöver de vanliga. Maria inledde med att berätta om hur man kan planera för arbetet under en kris i förväg, och hur man kan arbeta under en kris för att kommunikationen ska fungera.

Kursen fortsatte med tips på hur vi skriver budskap som når fram och vilken tonalitet som passar i olika situationer. Under hela kursen fick vi se exempel från verkligheten, och vi fick tillfällen att själva diskutera och öva. Vi fick med oss många bra tips och insikten att arbetet med kriskommunikation är både intensivt och krävande, men mycket givande.

Tid och plats

Plats: distans via mötesverktyget Zoom

Terminologi: fredag den 13 november kl. 13–16

Kriskommunikation: fredag den 4 december kl. 13–16

Efter kurserna kunde deltagarna mingla tillsammans i Wonder.me.