2019 – Tema textgranskning

Temat för medlemskonferensen 2019 var textgranskning. Vi gästades av språkkonsulterna Sara Rösare och Marianne Sterner som ledde varsin workshop på temat.

Fredagen den 29 mars träffades vi på Piperska muren i Stockholm för föreningens medlemskonferens och årsmöte. Medlemskonferensen var på temat textgranskning. Vi gästades av språkkonsulterna Sara Rösare och Marianne Sterner, som ledde varsin workshop med föredrag och gruppdiskussioner på temat ur olika vinklar. Vad gör vi egentligen när vi granskar? Fungerar de fyra granskningsnivåerna i praktiken? Under konferensen får du chansen att utbyta erfarenheter med andra språkkonsulter och reflektera över ditt eget arbetssätt.

Vi hade naturligtvis en paus för fika och mingel under eftermiddagen. Konferensen kostade 500 kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för studerandemedlemmar.

Programmet

12.50–13.10:  Registrering och mingel

13.10–13.15:  Ess hälsar välkommen

13.15–14.30:  Workshop med Sara Rösare, Språkkonsulterna

14.30–15.00:  Fikapaus

15.05–16.20:  Workshop med Marianne Sterner, Riksbanken

16.20–16.30:  Avslutning

16.30–17.00:  Macka serveras för dem som ska vara med på årsmötet

17.00:            Ess årsmöte