Medlemskonferens fredag 16 mars: Språkkonsultens roll i det digitala landskapet

Fredag den 16 mars är det dags för årets medlemskonferens i Stockholm!

Under konferensen i höstas tittade vi på textens roll i det digitala landskapet ur olika vinklar: text kontra design, användarvänlighet på webben, myndigheter på sociala medier och mycket mer.

Årets medlemskonferens blir en språkkonsultspecifik uppföljning på höstens tema, där vi funderar mer på vad språkkonsulter har för plats på dagens arbetsmarknad, och vidgar vyerna utåt och framåt. Vilken kompetensutveckling behöver vi? Hur kan vi lära av varandra? Hur ska vi hålla oss relevanta i framtiden, och hur uppfattas vi och vår kompetens utifrån?

Under konferensen fokuserar vi på kunskapsutbytet oss språkkonsulter emellan; korta föreläsningar och livliga diskussioner står på schemat. Vi kommer att få höra från bland andra Gustav Julander från Digifix, som kommer och delar med sig av sitt arbetsgivarperspektiv på språkkonsulters kompetens och roll.

Vi ser fram emot nytänkande och lärorika diskussioner där vi vidgar språkkonsultbegreppet och placerar det i dagens och morgondagens digitala sammanhang. Välkommen!

Anmäl dig till konferensen.

Inte medlem än? Ansök om medlemskap här.