Medlemskonferens och årsmöte fredagen den 10 mars 2017

Ess-medlemmar – välkomna på medlemskonferens och årsmöte fredagen den 10 mars 2017. Vi träffades klockan 13.00 på Saturnus Konferens på Hornsgatan 15 i Stockholm.

Pedagogik för språkkonsulter

Temat för 2017 års medlemskonferens var pedagogik för språkkonsulter. Pedagogik handlar inte bara om att leda kurs utan också om att exempelvis ge personlig textåterkoppling och att avgränsa en textgranskning.

Årets huvudtalare var Maria Wolrath Söderberg. Maria är retoriker och forskar om pedagogik vid Södertörns högskola. På konferensen ledde hon en workshop om pedagogik med utgångspunkt i språkkonsulters praktiska erfarenheter.

Konferensen började klockan 13.00. Det kostade 500 kronor för ordinarie medlemmar och 100 kronor för studerandemedlemmar.

Se hela programmet

Under konferensen fanns ett bokbord där medlemmar kunde köpa och sälja nya och gamla böcker.

Årsmöte