Svår framtid för svenskt fackspråk om TNC mister statsbidrag

Regeringen har föreslagit att minska statsbidraget till Terminologicentrum TNC med 4 miljoner kronor per år från och med 2016. Det som kvarstår blir endast 273 000 kronor per år. Anledningen till nedskärningen framgår ingenstans, och TNC har heller inte fått någon förklaring. I budgetpropositionen står det endast att pengarna ska ”finansiera prioriterade satsningar”. TNC varnar för att en sådan nedskärning innebär att de inte längre kan fungera som nationellt centrum för fackspråk och terminologi. Den fackspråkliga kommunikationen i svenskt näringsliv och samhälle kommer att drabbas hårt om det inte finns ett terminologiskt centrum. Och det gäller även utanför Sveriges gränser – TNC är ett viktigt organ för arbetet för svenskan i Finland, för utvecklingen av finska fackspråk och för översättare på bland annat EU:s institutioner. TNC förvaltar även Rikstermbanken, som nu är hotad.

Kortsiktig besparing

Utan ett terminologiskt centrum blir det väldigt svårt att samordna allt arbete med svenskt fackspråk och terminologi. Det i sig innebär ökade kostnader för svenska myndigheters terminologiarbete och en risk för domänförlust på olika fackområden. Att spara 4 miljoner kronor på TNC för att sedan behöva öka kostnaderna på annat håll verkar kort sagt ogenomtänkt.

Ess är oroade för framtiden för svenskt fackspråk

För oss språkkonsulter är TNC oerhört viktigt i det dagliga arbetet. Ess’ medlemmar samarbetar med och rådfrågar TNC regelbundet, både direkt och genom Rikstermbanken. Utan ett terminologicentrum som ansvarar för enhetligt termarbete skulle vårt arbete med termer ta längre tid, bli betydligt svårare och kosta mer pengar. Vi är därför oroade för vad den här nedskärningen skulle innebära för vården av svenskt fackspråk och arbetet med svensk terminologi. Vi kommer att följa utvecklingen och vill att regeringen kommer med ett tydligt besked om hur vården av svenskt fackspråk ska fungera i framtiden.

Namninsamling för TNC

TNC samlar information och reaktioner på budgetpropositionen på en särskild sida. Det finns också en namninsamling som kommer att avslutas den 30 november.