En språkkonsults vardag – Sara Rösare

Sara Rösare– Jag är språkkonsult.
– Språkkonsult? Översätter du?
– Ja, jag översätter från svenska till bättre svenska.

Så svarar jag ibland. Ibland är jag mer seriös och berättar att jag kan analysera text, föreslå åtgärder så att texten når fram bättre, genomföra åtgärderna – och sedan sätta ord på vad jag har gjort och varför.

Men jag funderar på att börja säga att jag bearbetar texter, fakta och människor. För det är också vad jag gör.

Jag heter Sara Rösare, jag är ledamot i Ess styrelse och yrkesstolt examinerad språkkonsult i svenska. Sedan fem och ett halvt år är jag anställd på en byrå med flera språkkonsulter, där jag främst tar uppdrag som skribent, textgranskare och personlig skrivrådgivare. Och kurshållare. Ja, och så föreläser jag ibland. Dessutom har jag haft förmånen att få skriva en bok om textgranskning. Det var lärorikt och spännande.

Min vardag består mest av ett fast uppdrag på en marknadsavdelning hos ett företag i försäkringsbranschen. Där har jag varit i ungefär fem år, flera dagar i veckan. Jag skulle beskriva mig som skribent för kundkommunikation, UX-skribent och rådgivare. Språkkonsult, helt enkelt. Det är faktiskt också min formella titel i organisationen!

Tre exempel på vad jag arbetar med där just nu:

Jag uppdaterar och skriver delvis nya texter i ett par brev som skickas ut till kunderna när en försäkring ska förlängas. Då samarbetar jag med dem som är sakkunniga på just den försäkringen. Samma innehåll ska formuleras till tre olika målgrupper, som får varsitt brev. De som är sakkunniga har jag jobbat med ofta, så vi har en bra relation. Vid det här laget uppskattar de när jag utmanar dem genom att stryka en del av de innehåll som de vill ha med. Och jag har lärt mig vad som inte är möjligt att ändra, till exempel på grund av olika systemförutsättningar.

Jag jobbar även med de digitala kanalerna. Nu samarbetar jag med utvecklare, designer och specialister för att förbättra ett flöde där kunderna anmäler skador på företagets webbplats. Jag har till exempel tagit fram texterna till två prototyper och sedan suttit med under användartester. Nu vet vi var användarna hakar upp sig och det är dags att göra justeringar av upplägget och formuleringarna.

Jag är också med i ett längre projekt som vi kallar ”kundresa betalning”. Där ser vi över hur företaget kommunicerar till kunderna om hur försäkringen betalas. Vi i projektgruppen har kartlagt alla de texter om betalning som kunden möter – vid köpet på webbplatsen, i bekräftelsen som kommer per mejl, i fakturan, eventuella påminnelsebrev och mycket annan information. Min uppgift är nu att se till att terminologin är konsekvent och att all kommunikation förmedlar samma sak, oavsett kanal.

Jag gillar mitt fasta uppdrag. Det är omväxlande, jag är uppskattad och jag har stor möjlighet att göra skillnad i det lilla där jag verkar. Det är också givande och lärorikt att följa en organisation så länge – som konsult är ju risken annars stor att man får mer tillfälliga uppdrag.

Några andra uppdragsgivare har jag också, till exempel en ideell ungdomsorganisation. Där är mitt uppdrag att vara språkexpert i ett projekt som handlar om ungas organisering. Ett fokus i projektet är de blanketter och riktlinjer som engagerade unga stöter på när de vill söka föreningsbidrag och annat stöd i sina hemkommmuner. Jag har hållit i workshoppar och föreläsningar om vikten av att anpassa språket till mottagarna – skriva klarspråk, helt enkelt.