Logga in här

- ELLER -Ansök om medlemskap
 
 
 
Glömt ditt lösenord?

Bild och text i samspel
– multimodala perspektiv på kommunikation

Den 9 november är det dags för årets Esskonferens! Vi träffas på Citykonferensen Ingenjörshuset i Stockholm för en heldag på temat multimodalitet.

Den 9 november är det äntligen Ess-konferens igen! I år rör vi oss kring temat multimodalitet och undersöker samspelet mellan text och bild ur olika vinklar: vad säger forskningen om för- och nackdelar med olika kommunikationssätt? Hur kan en myndighet arbeta med grafiska element för att nå fram till fler målgrupper? Säger en bild egentligen mer än tusen ord?

Anmäl dig senast 26 oktober

Anmälan är fortfarande öppen. Du kan anmäla dig fram till fredag den 26 oktober. Jag vill gå på konferensen!


Program och talare

Moderator för dagen är Ellen Freider, språkkonsult och digital kommunikatör på innehållsbyrån Digifix.

8.30 Registrering och mingel

9.00 Ordförande och moderator hälsar välkommen

9.10–10.00 Mattias Räms, Curious mind
Behöver man alltid ha en bild till en text? Förstärker eller ifrågasätter bilden vår idé om kön, klass och social tillhörighet? Varför ser bildkommunikationen olika ut för företag som säljer likvärdiga produkter? Det är frågor som Mattias Räms är nyfiken på. Mattias är art director, bildredaktör och grafisk formgivare på Curious mind och kommer under konferensen att beskriva sitt arbete som bildredaktör och ge tips på hur man kan få bild och text att samspela för att få till en enhetlig tonalitet.

10.15–11.05 Gustav Westberg, Södertörns högskola
Vad kan vi kommunicera i skrift som vi inte kan kommunicera visuellt? Vad kan vi kommunicera med bilder som vi inte kan göra med exempelvis tabeller och listor? Gustav Westberg är doktor i nordiska språk och lektor i svenska och har ett stort intresse för multimodal kommunikation. Under konferensen diskuterar han hur olika slags resurser, som skrift, bild och layout, används för att kommunicera och skapa betydelse i specifika sammanhang. Han ger även en bild av vad forskningen säger om olika kommunikationssätts möjligheter och begränsningar.

11.10–12.00 Anna Maria Resare, Intermezzon
Hur kan digitala utbildningar utvecklas på ett sätt som möter krav på webbtillgänglighet och samtidigt som de är pedagogiska för målgrupperna? Vad behöver de förändra i sitt sätt att arbeta för att bild, film, animationer, ljud och text ska möta kraven? Anna Maria Resare är examinerad språkkonsult i svenska och arbetar som manusförfattare på Intermezzon. Under konferensen kommer hon att ge en inblick i arbetet med att tolka och tillämpa webbtillgänglighetsdirektivet ur ett multimodalt och tvärfunktionellt perspektiv.

12.00–13.15 Lunch

13.15–14.05 Karin Hansson och Matilda Hall, Statistiska centralbyrån
Hur blir en myndighet framgångsrik i sociala medier? Matilda Hall och Karin Hansson från SCB:s kommunikationsavdelning berättar hur de jobbar med infografik, tillgänglighet, inkluderande kommunikation samt bild och text i samspel för att sprida statistik om Sverige på Facebook och Instagram. De ger också tips om hur man kan börja göra infografik, även med små resurser.

14.10–15.00 Carl-Fredrik Jaensson, Prime Weber Shandwick
Under några få år bytte Riksbanken ut nästan samtliga sedlar och mynt. Hur gjorde Riksbanken för att nå ut till alla som berördes? Carl-Fredrik Jaensson är partner på kommunikationsbyrån Prime Weber Shandwick och arbetade under fem år med Riksbankens informationskampanj. Han kommer under konferensen att berätta om kampanjen, med extra fokus på de verktyg och kanaler som användes för att nå målgrupper med särskilda kommunikationsbehov.

15.00–15.30 Fika

15.30–16.20 Ester Hedberg och Stefan Johansson, Begriplig text
Vad gör egentligen en text begriplig? Hur påverkar färg, form, bilder och andra modaliteter hur väl en text fungerar för olika målgrupper? Stefan Johansson och Ester Hedberg från projektet Begriplig text kommer under konferensen att berätta om resultat från projektet ur ett multimodalt perspektiv.

16.20–16.30 Sammanfattning och avslutning


Tid och plats

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Fredag 9 november 2018
Vi börjar 8.30 och avslutar 16.30.


Priser

Medlem: 1 100 kronor.
Studentmedlem: 500 kronor.
Inte medlem: 1 900 kronor.

I priset ingår lunch och fika.