Integritetspolicy för föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska

Introduktion

Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (organisationsnummer: 802011-2879) strävar efter att behandla personuppgifter på ett korrekt och förtroendeingivande sätt.

Denna integritetspolicy innehåller information om vilka uppgifter vi samlar in i samband med att du

 • blir medlem i föreningen
 • deltar i någon av våra aktiviteter
 • anmäler dig som prenumerant till vårt nyhetsbrev
 • kontaktar oss via mejl eller sociala medier.

Den innehåller också allmän information om hur vi behandlar personuppgifter.

Vi har sammanställt den här integritetspolicyn för att du enkelt ska förstå dina rättigheter och hur vi behandlar dina personuppgifter. Om något ändras i personuppgiftslagarna eller i vår verksamhet som kräver att vi ändrar i integritetspolicyn så kommer vi att informera om det.

Rättslig grund

Vi har följande rättsliga grunder för att behandla dina person­uppgifter:

 • Avtal

Om du blir medlem hos oss eller deltar i våra aktiviteter behöver vi hantera dina personuppgifter.

 • Rättslig förpliktelse

För att följa den lagstiftning som gäller behöver vi spara dina personuppgifter – till exempel säger bokförings­lagen att vi måste spara bokföringen i sju år.

 • Intresseavvägning

För att skicka ut vårt nyhets­brev sparar vi mejladresser. Vi skickar bara till dig som är medlem eller prenumerant. Vi skickar även information om vår konferens till tidigare års konferensdeltagare.

Personuppgiftsansvarig

Föreningens styrelse är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter kopplade till vår verksamhetsutövning i enlighet med personuppgiftslagen.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Uppgifter om föreningens medlemmar

 • Namn
 • Adress
 • Bilder från medlemsträffar (efter särskild fråga)
 • Betalningshistorik
 • Användarnamn
 • Mejladress
 • Företagsnamn
 • Lösenord (krypterat)
 • Telefonnummer
 • Din utbildning
 • Profilbild
 • Webbplatsadress
 • Historik från våra medlemssidor (efter inloggning)

Uppgifter om våra prenumeranter

 • Namn
 • Mejladress
 • Interaktionshistorik
 • Geolokalisering

Uppgifter om deltagare i våra evenemang

 • Namn
 • Adress
 • Bild (efter särskild fråga)
 • Betalningshistorik
 • Mejladress
 • Företagsnamn
 • Telefonnummer
 • Allergier
 • Behov av tillgänglighetsanpassning
 • Vid eventuell inspelning: röst och bild på dig som föreläser eller deltar. Vi ber om tillstånd inför varje inspelning.

Uppgifter om våra webbplatsbesökare

 • Interaktionshistorik
 • IP-adresser
 • Webbläsarinställningar
 • Information om enheten

Uppgifter om dig som besöker våra sociala mediekanaler

Vi finns på Facebook, Twitter och Linkedin. Där ser vi till exempel ditt användarnamn och de kommentarer du skriver till oss. När du interagerar med oss på dessa plattformar gäller deras respektive användarvillkor och integritetspolicyer.

Uppgifter om dig som mejlar oss

 • Mejladress
 • Andra personuppgifter du uppger i mejlet

Så samlar vi in personuppgifterna

Vi hanterar personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatik (till exempel via anmälningsformulär). Vi samlar in personuppgifter via

 • anmälan till nyhetsbrev
 • anmälnings- och intresseformulär
 • kommentarsfält
 • mejl
 • kamera
 • analysverktyg i tjänster
  • Youtube
  • Google Analytics
  • Mailchimp
  • Google Ads

För vilka ändamål samlas informationen in?

Vårt syfte med att samla in och hantera dina personuppgifter är att underlätta och möjliggöra

 • ditt medlemskap i föreningen
 • de tjänster vi erbjuder dig
 • ditt deltagande i våra aktiviteter
 • vår kommunikation med dig och omvärlden.

Vi hanterar personuppgifter som vi mottar direkt från dig eller per automatik (till exempel via anmälningsformulär) för att kunna erbjuda, övervaka och analysera användningen av tjänster och vår webbplats samt för att kunna genomföra underhålls- och förbättringsåtgärder.

Så lagras informationen

Vi lagrar informationen i

 • vårt webbhotell (till exempel medlemsregistret och mejl)
 • Google Drive (till exempel anmälningsformulär, foton, uppgifter för föreningsadministration)
 • Mailchimp (till exempel mejladresser)
 • Fortnox (till exempel betalningshistorik, adressuppgifter)
 • utskrifter (till exempel fakturor och protokoll).

Så länge sparas informationen

Medlemsinformation

Vi hanterar medlemsinformation om dig så länge du är medlem i föreningen. Om du lämnar föreningen raderar vi medlemsinformationen om dig inom två år. På din begäran raderar vi medlemsinformationen direkt när du lämnar föreningen, med undantag av den betalningshistorik som vi enligt bokföringslagen behöver spara i sju år.

Information i analysverktyg

Vi sparar informationen i analysverktygen så länge som möjligt, för att kunna använda historisk information om användning som underlag för utveckling av vårt innehåll.

Överföring av information till tredje part

Vi säljer inte dina person­uppgifter till en tredje part. De enda gånger som vi delar dina person­uppgifter är i samband med lagring och när vi behöver dela exempelvis kostval med konferenslokaler (se Så lagras informationen).

Säkerhet

Vi tar skyddet av dina personuppgifter på stort allvar. Därför gör vi vårt bästa för att upprätthålla och vidta rimliga åtgärder för våra kontons och informationslagringsplatsers säkerhet, för att förhindra förlust, missbruk, otillåten tillgång, läckage eller modifikation av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Du som användare av våra tjänster har, med de begränsningar som framgår av den för tillfället rådande personuppgiftslagstiftningen, rätt till att få tillgång till dina insamlade personuppgifter samt att veta hur de behandlas. Du kan även kräva rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifterna vi sparar om dig.

Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke, vilket kommer att resultera i att alla data om dig kommer att raderas, med undantag för de uppgifter som vi måste behålla till exempel i enlighet med skattelagstiftningen.

Kontaktinformation

Kontakta oss om du vill begära utdrag, rättelse eller radering av personuppgifter, eller om du har frågor eller funderingar kring denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill framföra klagomål kring vår behandling av personuppgifter.

Mejladress: info@sprakkonsult.se

Du har även rätt att framföra klagomål kring behandlingen av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.