Om språkkonsulter

Vad är en språkkonsult?

Språkkonsulter är experter på att anpassa texter till olika läsare och situationer. Vi håller skräddar­sydda utbildningar i att skriva och redigera effektivt, vi språkgranskar och redigerar texter, och vi tar fram rekommendationer och skrivriktlinjer. Metoderna vi arbetar med syns till exempel i Språkrådets webbchecklista klarspråkstestet.

Många språkkonsulter är egna företagare med uppdrag från reklambyråer, IT-företag, förlag, myndigheter, översättningsbyråer, universitet och högskolor med mera. Många är också anställda på företag, myndigheter och organisationer. Språkrådet rekommenderar myndigheter att anlita examinerade språkkonsulter som stöd i klarspråksarbetet.

Hur blir jag språkkonsult?

En examinerad språkkonsult har en fil.kand. i svenska eller i svenska med inriktning mot språkkonsultverksamhet. Du kan läsa till språkkonsult vid fyra av Sveriges universitet:

Hur anlitar jag en språkkonsult?

Om du vill anlita en språkkonsult kan du söka i vårt konsultregister: Hitta konsulter

Vad gör en språkkonsult?

Examinerade språkkonsulter är lämpliga för de flesta uppgifter som har med kommunikation att göra. Detta kan bland annat vara att
– korrekturläsa och språkgranska texter
– redigera texter
– skriva texter från grunden
– ta fram eller omarbeta brevmallar
– utbilda skribenter
– leda språkprojekt
– ta fram språkliga riktlinjer för ett företag.

Dessutom har många språkkonsulter kompletterande kompetenser. En del språkkonsulter översätter, andra har kunskap om svenska som andraspråk och andra kan grafisk form och design.

I vår bloggserie En språkkonsults vardag berättar flera av våra medlemmar om sin yrkesvardag i vitt skilda branscher med olika arbetsuppgifter.

Lämna en kommentar