Ess konferens 2014: Programmet

Programmet till Ess konferens 2014

08.30  Registrering med frukostfika

09.00 Välkommen!

09.05 Moderatorn inleder

09.15 Språkkonsulter och jurister i samarbete på Skatteverket
Språkkonsulterna Maria Hultberg och Per Ulfsson Falkner tillsammans med representanter från Skatteverket

10.15 Paus

10.30 Klarspråkskristallen 2010 – vad hände sedan?
Gunnel Alenbratt, Hovrätten för Västra Sverige

11.20 Lunch

12.30 Från krångelspråk till klarspråk – Sveriges domstolars arbete med domskrivning
Fredrik Bohlin, Hässleholms tingsrätt

13.30 Att låta sig insocialiseras i de juridiska kulturlagren: Om juridikstudenters språkliga inskolning 
Ann Blückert, forskare och språkvetare

14.30  Kakbuffé och mingel

15.10 Juridiskt språk – inte bara texter
Anki Mattson, Språkkonsulterna Prodicta

15.50 Sammanfattning och avslutning

16.00 Extra årsmöte för Ess-medlemmar

16.45  Tack för i dag!