Juridiskt språk – inte bara texter

Bild på Mattson på scenenAnki Mattson har fokuserat på juridiskt klarspråk och tydligt myndighetsspråk sedan hon tog sin språkkonsultexamen 1999, och är en av författarna till boken Juristens skrivhandbok som kom ut 2013.

Under konferensen berättade Mattson om föreställningar som finns kring juridiskt språk, till exempel att det bara behöver förstås av jurister och att det innehåller så många nödvändiga facktermer att det är omöjligt att skriva om juridik så att allmänheten förstår. Sådana föreställningar kan vara en del av anledningen till att det går så långsamt att förändra juridiskt språk.

Den krångliga juriststilen kan orsaka problem när juridiskt innehåll ska förmedlas till personer utan juridiska kunskaper, till exempel i domar och beslut. Det svåra språket i lagtexter slinker lätt med i sådana texter och gör dem svåra att förstå för vanliga medborgare. Det är ett demokratiproblem som behöver lösas.

Bland dem som arbetar med juridiska texter är det juristerna, experterna, som har bäst förutsättningar för att förenkla språket, eftersom det är de som har den största förståelsen för vad formuleringarna egentligen betyder. För dem som inte har samma juridiska kunskaper är det svårare. Mattson berättade att många handläggare inte vågar ändra i och förenkla lagtexter av rädsla för att göra fel, och därför skickar ut onödigt krångliga texter.

Mattson tycker att språkkonsulter visserligen är bra hjälpmedel i klarspråksprojekt, men de är inte allt. Språkkonsulter är till exempel duktiga på att se till att det finns mallar med enkelt och juridiskt kvalitetssäkrat språk för att underlätta för handläggare – men de som är bäst lämpade för att förändra det juridiska språket är juristerna själva. Enligt Mattson
erfarenhet gör de det gärna, så gärna att de nästan måste bromsas när de väl är med på tåget.

Här är Anki Mattsons presentation: Anki Ess 2014