Esskonferens 2017 – program

08.30–9.00 Registrering och frukostmingel

09.00–9.15 Ess och moderator hälsar välkomna

09.15–9.50 Skribentens roll i framtiden, Per Lundgren, Uppfatta
Per är språkkonsult och medgrundare av byrån Uppfatta. Han kommer att prata om skribentens och textens roll i framtiden och om hur Uppfatta jobbar för att vara bättre rustade för dagens projekt. Han delar med sig av Uppfattas framtidsanalys och av deras arbetsprocess som kommer från designvärlden.

09.55–10.35 Nya csn.se – med fokus på vägledning, sök och kundnytta, Anna Emilsson, CSN & Ingrid Herbert, Språkkonsulterna
Anna är huvudredaktör för csn.se och arbetar tillsammans med språkkonsulten Ingrid i ett tvärfunktionellt team med att bygga en ny webb med nytt syfte och ny grafisk profil. De kommer att prata om arbetet med att ge träffsäkrare vägledning till CSN:s många tjänster, samt utgångspunkterna de har haft för arbetet.

10.35–10.50 Paus

10.50–12.00 Språkkonsulter berättar
”Alla är överens så länge vi inte pratar med varann”, Anna Danielsson och Helena Wahlberg, Ping Pong
Anna och Helena är språkkonsulter och arbetar som produktägare för lärplattformen Ping Pong. De kommer bland annat att berätta om hur det är att agera språkrör mellan användare och utvecklare och hur språkkonsultens verktygslåda kan användas i arbetet med att designa e-tjänster framgångsrikt.

”Chatta med oss” – att spökskriva för artificiell intelligens, Erik Svensson, SEB
Erik är språkkonsult och anställd som copywriter på banken SEB. Han delar med sig av lärdomar från sitt arbete med att skriva dialog till SEB:s kundtjänstrobot Aida. Han berättar bland annat om utmaningarna med att förutse användarnas behov och med att förmedla en konsekvent tonalitet.

”Det funkar inte att bara skriva”, Malin Andersson, Viaplay
Malin jobbar som UX copywriter och har bakgrund som språkkonsult. Hon ger en inblick i sitt uppdrag, hur samarbetet med utvecklare och designers ser ut och vilken språklig kompetens som är viktig när man jobbar med UX.

12.00–13.10 Lunch

13.10–13.50 Digitalt språk och kommunikation – i går, i dag och i morgon, Martin Deinoff, Itch
Martin är VD för den digitala innovationsbyrån Itch och en pionjär inom Sveriges digitala scen. På konferensen delar han med sig av sina kunskaper och perspektiv, och bjuder på olika aspekter av digitalt språk och kommunikation – från i går, i dag och i morgon.

13.55–14.35  Språkliga möten i offentlig e-service – vad säger forskningen?, Marie Sörlin, Språkrådet
Marie är filosofie doktor i nordiska språk, tidigare universitetslektor på Umeå universitet och numera språkvårdare på Språkrådet. Hon kommer att fördjupa sig i forskningen om den offentliga dialogen mellan enskilda och myndigheter på nätet – till exempel på Facebook eller forum på myndigheters egna webbplatser.

14.35–15.05 Fikapaus

15.05–15.35 AI, chattbottar och självlärande FAQ, Beata Nylén, Telia
Beata har under många år jobbat med självbetjäningstjänster med naturligt tal. Hon kommer att berätta om självlärande AI (artificiell intelligens) som grund för nya textbaserade gränssnitt som exempelvis FAQ’s och chattbotar.

15.40–16.20 Workshop: Lagar och verktyg för en tillgängligare webb, Lena Furberg, Funkify
Lena är språkkonsult, tillgänglighetsexpert och medgrundare av företaget Funkify. Hon håller i en energifylld workshop där vi får höra om Funkify som plug-in och varför man bör utgå från så kallade ”extrema användare” när man bygger och arbetar med webb. Vi diskuterar även vilken betydelse den nya europeiska tillgänglighetslagen kan få för olika branscher.

16.20–16.30 Avslutning, tack för i dag!