2021 – Berätta utan text

Temat för Ess-konferensen 2021 var Berätta utan text. Den 12 november sågs vi i Stockholm för att lära oss om hur man kan berätta med illustration, animation, video och podd. Vi fick lyssna på fem spännande talare. Dessutom fick vi mingla med språkmänniskor hela dagen!

Konferensens moderator står på en scen framför deltagarna.

Dagens föreläsningar inleddes med att Ess-styrelsens ordförande Lena Malmsten-Bäverstam hälsade oss välkomna.

Kjell Thorsson om illustration och animation

Kjell Thorsson visade oss flera exempel på hur han arbetat med animation och illustration i e-utbildningar. Ofta handlar det om både torra och komplicerade ämnen som ska presenteras i en tilltalande form.

Som animatör samarbetar Kjell med beställare och manusförfattare och förhåller sig till grafiskt manér och tillgänglig tid. Kjell delade med sig av flera smarta knep för att spara tid och komma överens med beställarna.

Kristina Knaving om visualisering

Kristina Knaving berättade för oss om insiktsfull visualisering. Genom att visualisera data kan man ge människor insikter som hjälper oss att fatta beslut och agera. Visualiseringar lyfter fram samband på ett mycket tydligt sätt, men det finns en risk att saker döljs med hjälp av till exempel grafer och diagram. Kontexten är viktig för förståelse av data och för att mottagaren ska kunna göra jämförelser.

Kristina sammanfattade processen att visualisera data i dessa steg:

 1. Hitta en insikt genom att analysera dina data.
 2. Formulera insikten i en mening.
 3. Gör en visualisering
  • med insikten i centrum
  • med kontexten
  • som är lättförstådd av publiken.

Om Ess mentorsprogram

Ess ordförande Lena Malmsten-Bäverstam och vice ordförande Tineska Carlesson Magalhães berättade om Ess nya mentorsprogram.

Emma Rendel om serieteckning

Emma Rendel förklarade hur serier och läsare samarbetar för att skapa mening. Serien innehåller tomrum som läsaren fyller i med sina egna erfarenheter. På det sättet blir läsaren en del av berättelsen.

Serier ger oss unika möjligheter för förmedla information och kunskap. Serieberättandet växer i Sverige, bland annat inom folkbildning, vilket bland annat beror på serierna pedagogiska möjligheter. I en serie kan till exempel en berättare både delta i serien och vända sig direkt till läsaren och historien kan på ett ögonblick förflyttas i både tid och rum. Eftersom kroppspråk och ansiktsuttryck kan komma med i serieformatet minskar risken för missförstånd, särskilt när det gäller humoristiska inslag.

Sofie Jansson om film

Sofie Jansson fokuserade på hur man skapar korta filmer. Hon berättade bland annat att man alltid tänker i bilder när man tar fram idé och manus till en film – dialog och tal tar man till först om det man vill förmedla inte går att berätta med bild. Dessutom fick vi tips på verktyg för att effektivt förmedla budskap, bland annat:

 • Igenkänning. Använd situationer som tittarna har varit med om så att de kan identifiera sig med filmen.
 • Humor. Att använda humor är ett bra sätt att fånga uppmärksamhet, särskilt i sociala medier.
 • Ärlighet. En film bjuder in till ett universum, och allt som händer i filmen måste stämma med detta universum för att tittaren inte ska kastas ut.
 • Nyfikenhet först, information sedan. Inled med något som fångar tittarnas intresse, när du fångat deras intresse kan du presentera din information.

Anders Svensson om podd

Anders Svensson berättade att det finns många skäl att göra podd. Efterfrågan är stor och det är dessutom att billigt att producera. Med utgångspunkt i Språkpodden som Anders producerar delade han med sig av tips och arbetssätt före, under och efter inspelningen, bland annat:

 • Skaffa utrustning, det behöver inte vara dyrt.
 • Fundera på om ni behöver en ansvarig utgivare.
 • Ha en plan, tänk mer än ett avsnitt framåt redan från start.
 • Förbered dig inför inspelningen, skriv stödpunkter eller ett manus men läs aldrig innantill.
 • Låt gästerna ta plats och briljera i podden.
 • Klipp ordentligt: den enda kostnaden är din tid.
 • Bara börja! Du lär dig genom att prova dig fram.