2022 – Kommunikation på distans

2022 års Ess-konferens hade temat Kommunikation på distans men ägde rum på plats i centrala Stockholm. Vi fick höra tre spännande talare prata om vad Metaverse innebär, vad forskningen säger om det hybridarbete som blivit allt vanligare de senaste åren och hur Wikipedias 100 miljoner användare lyckas driva ett gemensamt skrivprojekt. Dessutom fick vi mingla med språkmänniskor hela dagen!

Dagens föreläsningar inleddes med att Ess-styrelsens ordförande Lena Malmsten-Bäverstam hälsade oss välkomna.

Lena höll sedan en paneldiskussion tillsammans med språkkonsulterna Elisabeth Björck Orvehed och Camilla Lindholm. De utbytte erfarenheter och tips kring distans- och hybridarbete och det fanns även tillfälle för frågestund.

Linda Weidenstedt om hybridarbete

Hur ser det nya hybrida arbetslivets förutsättningar ut, gäller de för alla, och vad har de för konsekvenser ur ett kommunikativt perspektiv? Forskningen kring dessa frågor går på högvarv och Linda Weidenstedt som är fil. doktor i sociologi och forskare på Ratio – Näringslivets Forskningsinstitut berättade om några av de viktigaste forskningsresultaten om det framtida hybrida arbetslivet. Här kan du ta del av Lindas forskningsrapport om livet efter pandemin.

Axel Pettersson om skrivandet på Wikipedia

Wikipedia är ett av världens största samarbetsprojekt, med nästan 60 miljoner artiklar på 320 språk, skrivna av över 100 miljoner användare. Men hur kan så många användare med olika bakgrund, på olika platser och med helt olika viljor gemensamt ta fram grundprinciper och riktlinjer och enas om vad som är relevant? Hur ska en faktaruta ska se ut, vad gör en referens trovärdig eller hur stavas egentligen Löfstad slott? Om detta, och lite annat, berättade Axel Pettersson från Wikimedia Sverige. Här kan du ta del av hans presentation genom att ladda ned en PDF.

Linda U Johansson om Metaverse

Linda U Johansson, föreläsare och entreprenör, berättade om syftet och möjligheterna med Metaverse i framtiden.

Vi fick lära oss:
• vad Metaverse och Virtual Commerce egentligen är
• hur organisation kan förbereda sig inför detta
• tre grundläggande steg som går att initiera redan idag när det gäller det digitala skiftet.

Lina Edenfelt Holst om kommunikationsarbete på distans

Lina Edenfelt Holst fick förhinder under konferensen men höll sitt föredrag under en medlemsträff senare under året. Lina har många års erfarenhet av att arbeta i kommunikationsbranschen. I sitt föredrag pratade hon om hur kommunikation förändras när den till större del sker på distans. Hur kan man få fram sitt budskap på ett effektivt sätt och vilka nya krav ställs på kommunikationsbranschen? Här kan du ta del av Linas presentation.