Ess konferens 2013: Programmet

Programmet till Ess konferens 2013

08.30 – Registrering med frukostfika

09.00 – Välkommen

09.05 – Moderatorn inleder

09.15 – Att förankra ett språkvårdsprojekt – Ulla Nordlinder, Umeå universitet

09.45 – Från krångel till klarspråk – Maria Unde Westerberg, Hyresgästföreningen, och Anna Hass, Expressiva AB

10.15 – Fruktstund

10.30 – Ett lyckat klarspråksprojekt kan inte vara ett projekt – Emilia Emtell, Emilia & kompani AB, och Annika Stenberg, Akademikernas a-kassa

11.30 – Lunch

12.45 – Resultatet av ett framgångsrikt språkvårdsprojekt – Karin Rosander och Anna Asklöf på Åklagarmyndigheten

13.20 – Mellanaktivitet

13.50 – Projektet ”Att skriva bättre” – ett samarbete mellan tolv myndigheter – Anette Holm, Transportstyrelsen, och Ingrid Olsson, Språkrådet

14.15 – Kakbuffé och mingel

15.00 – Förstår Issa vad du säger? Mångkulturell kommunikation vid planering av informations­kampanjer – David Khabbazi, Arbetsmiljöverket

15.45 – Erfarenhetsutbyte i små grupper – Deltagarna får diskutera sina egna erfarenheter om språkprojekt.

16.15 – Avslutning och summering

16.30 – Slut