Ett lyckat klarspråksprojekt kan inte vara ett projekt

När Akademikernas a-kassa (AEA) ville komma närmare sina övergripande mål för verksamheten bestämde de sig för att arbeta med klarspråk – något som visade sig ge resultat. Genom att arbeta med kreativt skrivande, brevmallar och textsamtal tycker nu AEA:s medlemmar att det är enklare att ansöka om ersättning (trots krångligare regelverk) och att de får bättre service i kontakten med Akademikernas a-kassa.

Annika Stenberg och Emilia EmtellSpråkkonsulterna Emilia Emtell och Hanna Hallmén utformade tillsammans med AEA och informationschefen Annika Stenberg en plan för klarspråksarbetet: de skulle arbeta med skrivgrupper, textträffar, skrivverkstäder och miniföreläsningar. En stor del av arbetet gick ut på att stärka skribenterna, förändra attityder och fördomar och att lära personalen att prata med varandra om sina texter.

Annika Stenberg pekade på tre faktorer som var viktiga för att klarspråksarbetet skulle bli lyckat: vilja, pengar och tid. AEA var villiga att satsa på alla tre, vilket lade den viktiga grunden för arbetet. Därefter började arbetet med utbildning för ledningsgruppen, följt av skrivverkstäder och skrivgrupper för personalen.

Resultatet av klarspråksarbetet blev inte bara bättre skribenter och bättre texter – AEA lyckades dessutom höja sina redan goda siffror för kundnöjdhet. Efter klarspråksarbetet kunde de med sina mätningar konstatera att medlemmarna tyckte att det var enklare att ansöka om ersättning och att de fick bättre service i kontakten med AEA.

Här kan du även se Annikas och Emilias presentation: Ett lyckat klarspråksprojekt kan inte vara ett projekt (pdf).