Projektet ”Att skriva bättre”

Hösten 2012 drog Transportstyrelsen igång ett arbete för att ta fram ett webbaserat material om klarspråkets grunder. Som utgångspunkt hade man Försäkringskassans material Att skriva på Försäkringskassan. Transportstyrelsen bjöd in andra myndigheter att delta i projektet och dela på kostnaderna. Totalt tolv myndigheter, inklusive Försäkringskassan, blev till slut delaktiga i arbetet.

Ingrid Olsson och Anette HolmProjektet fick bidrag från Krus (Kompetensrådet för utveckling i staten), men denna myndighet skulle upphöra vid årsskiftet. Arbetet var därför mycket intensivt och utfördes under stor tidspress. Anette berättade att arbetsgruppen fick tillgång till Försäkringskassans manus i början av september, och att slutleveransen av materialet godkändes i början av december. På tre månader tog arbetsgruppen fram tio versioner av materialet, anpassat efter de olika arbetsplatserna. Enligt Anette fungerade arbetet bra, och medlemmarna i arbetsgruppen uppskattade det snabba tempot och prestigelösheten.

Ingrid visade upp Språkrådets version av materialet, som inte är riktad till någon särskild arbetsplats. Den innehåller bland annat tips på hur man skriver e-post, beslut och längre texter, övningar där man ska identifiera krångelspråkliga element i texter och exempel på hur texter kan se ut före och efter klarspråkning. När man har gått igenom hela utbildningen kan man skriva ut ett diplom, vilket enligt Ingrid har blivit populärt på vissa arbetsplatser. Alla myndigheter som deltog i projektet har inte gjort materialet tillgängligt för alla sina medarbetare än, men de som har gjort det har fått positiva reaktioner. Transportstyrelsen planerar att göra Att skriva bättre till en obligatorisk del i utbildningen för sina anställda.

Här kan du även se deras presentation: Projektet Att skriva bättre (pdf). Du kan också besöka Språkrådets version av utbildningen (nytt fönster).