Gruppdiskussioner

gruppdiskussioner

gruppresentationer

Deltagarna på konferensen om lättläst 2015 fick diskutera olika frågor i mindre grupper. Syftet var att ta reda på vad beställare och leverantörer behöver, saknar och vill veta mer om för att utveckla lättläst. Här är några av de idéer och tankar som presenterades efter gruppdiskussionerna.

 

Tema 1: Undersöka och mäta

– Vi vill veta vad läsarna tycker om texten. Det behövs både stora målgruppsundersökningar och mindre djupkvalitativa.

– Personer med svenska som andraspråk är en stor grupp som inkluderar personer med helt olika förutsättningar, hur gör vi målgruppsundersökningar på bästa sätt för att nå denna stora och växande grupp?

– Vi vill lära av andra. Exempel: Stavanger kommun har ett projekt där de involverar målgrupperna tidigt i skrivprocessen.

– Vi saknar ibland viljan att testa (jämför med IT-branschen, där är det självklart att testa användarupplevelsen).

– Testa språkkonsulters faktiska kompetens. Är vi så bra som vi tror?

– Ess skulle kunna lobba mer för vikten av att testa texter.

– Testa antal klick (nätstatistik) på lättlästsidor och ta reda på hur välbesökta de egentligen är.

 

Tema 2: Hjälpmedel och alternativ till skriven text

– Vi vill bli bättre på att komplettera text med till exempel bild, film och podcast.

– Användarcentrerad design (jämför med IT), alltså det vi ofta kallar för mottagaranpassning. Förstå mottagare och syfte ännu mer redan innan vi börjar skriva.

– Kan videostöd vara en bra idé? Exempel: Skatteverket har korta filmer där de svarar på svåra frågor.

– Kombinera med teckenspråksstöd.

– Videochatt (få möjlighet att ställa frågor, muntligt i ett chattfönster) – kanske med delad skärm så att personen du pratar med kan se din skärm.

– Vi önskar Ess-träffar så som kurser om talsyntes och vilka möjligheter som finns.

– Använd fokusgrupper för att ta fram olika stöd (hur fungerar det och hur uppfattar mottagaren).

 

Tema 3: Läsbarhet och överskådlighet

– Vi behöver mer än en lättlästversion.

– Tekniska lösningar viktiga för att öka läsbarheten och överskådligheten.

– Linjaler ett hjälpmedel. Tekniska linjaler är en skiljelinje där vi skiljer olika element från varandra.

– Skulle det vara ett bra alternativ med smala spalter istället för frasanpassat radfall?

– Problem med frasanpassat radfall:

1. svårt att se ett stycke som en helhet

2. långa texter

3. informativa mellanrubriker får inte plats på en rad

4. i responsivt läge kan vi inte styra hur raderna blir

– Möjlig lösning: välja lättläst med eller utan radfall