2016 – Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige

Den 21 oktober ägde 2016 års heldagskonferens rum, öppen för alla intresserade. Årets tema var Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige, och under dagen diskuterades bland annat följande frågor:

– Hur kan man utveckla språkkompetensen på en arbetsplats?

– Vilka språkkunskaper krävs för att få arbete i Sverige i dag?

– Vilken roll kan språkkonsulters kompetens spela i det flerspråkiga samhället?

UR filmade hela konferensen. På UR Play kan du se alla föredrag och den avslutande paneldebatten.

Programpunkter – föredrag och panel

Vi bjöd på fem föredrag av talare som på olika sätt har forskat om eller arbetat med svenska som arbetsspråk och andraspråk. Här kan du läsa våra referat av föredragen och se vissa av talarnas presentationsbilder:

Svenska som arbetsspråk på den flerspråkiga arbetsplatsen – från policy till praktikGunlög Sundberg, forskare och prefekt på institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

Vilka språk talas i Sverige och av hur många? Mikael Parkvall, lingvist och forskare vid Stockholms universitet samt författare till boken Sveriges språk i siffror.

Att utveckla språk- och yrkeskompetens. Kerstin Sjösvärd, projektledare för fortbildningsprojekten ArbetSam och SpråkSam – lärande arbetsplatser inom äldreomsorgen.

Att få komma till tals – om läromedelsmagasinet Världen&viFredrik Harstad, pedagogisk utvecklingsledare på ABF Vuxenutbildning.

Svenska språket och arbetsmarknaden. Olof Åslund, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet och generaldirektör för IFAU (Institutet för arbetsmarknad- och utbildningspolitisk utvärdering).

Dagen avslutades med ett panelsamtal med Kerstin Sjösvärd, Äldrecentrum; Fredrik Harstad, ABF; Anna Folkesson, Textingenjören/Folkuniversitetet; Olof Åslund, Uppsala Universitet/IFAU.

Konferencier var Karin Helgesson, forskare och studierektor för språkkonsultprogrammet vid Göteborgs universitet. Karin har bland annat forskat om språket i arbetslivet och om språket i myndighetskommunikation.


Plats

Citykonferensen Ingenjörshuset
Malmskillnadsgatan 46, Stockholm