Är du Ess nya klubbmästare?

På årsmötet den 29 mars ska vi välja ny styrelse. Valberedningen har nu ett nästan färdigt styrelseförslag – det som saknas för att detta fantastiska team ska bli komplett är en eller två klubbmästare. Kanske är du en av dem?

Som klubbmästare är du ansvarig för att anordna roliga och stimulerande medlemsaktiviteter. Du har naturligtvis hjälp av övriga styrelsemedlemmar och kan också be frivilliga medlemmar om hjälp, exempelvis när ni ordnar lokala medlemsträffar i de fyra programstäderna Stockholm, Umeå, Lund och Göteborg.

Mandatperioden är på två år och inval till styrelsen sker på årsmötet den 29 mars i Stockholm.

Känner du att det här skulle vara det perfekta uppdraget för dig? Eller är du nyfiken och vill veta mer om rollen? Hör av dig till Ess valberedning! Skriv till frej.persson@gmail.com.