Höstkonferensen 2015: Lättläst

Fredag 6 november äger vår årliga heldagskonferens rum i Stockholm. Temat är lättlästa texter.

Vad har hänt sedan Centrum för lättläst lades ner? Vad kan du som beställer eller skriver lättlästa texter tänka på? Hur bred är egentligen målgruppen för dessa texter, och behöver olika grupper olika typer av lättläst?

Vi välkomnar alla som är intresserade av dessa frågor till en inspirerande dag med föreläsningar, gruppdiskussioner och paneldebatt. Håll utkik efter inbjudan och program här på vår webbplats!