Intresserad av en språkkonsultstudent som gör examensarbete våren 2014?

Vill ni ha hjälp med ett problem förknippat med kommunikation, texter, samtal eller språk på er arbetsplats? Behöver ni ha en undersökning om er kommunikation utförd med vetenskapliga metoder?

Våren 2014 gör studenterna på Språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet sitt examensarbete kopplat till en arbetsplats. Arbetet ska behandla ett problem knutet till kommunikation i arbets- och samhällslivet.

Språkkonsultstudenten samlar in sitt material på din arbetsplats våren 2014. Hur materialinsamlingen går till varierar med syftet med uppsatsen, men studenten kan till exempel hämta texter, observera arbetsplatsen, spela in samtal eller intervjua anställda.

Examensarbetet presenteras sedan i en kandidatuppsats, men kan också presenteras på andra sätt för arbetsplatsen, om man kommer överens om det.

Om detta låter intressant för dig kan du läsa mer i detta brev från Mona Blåsjö (pdf), kursföreståndare för språkkonsultprogrammet vid Stockholms universitet. Du kan också höra av dig till Mona via e-post.