Klarspråkskristallen 2015

Vi gratulerar Västra Götalandsregionen som är vinnare av Klarspråkskristallen 2015 för arbetet med att göra underlag för politiska beslut kortare och begripligare. Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister, delade ut priset på Språkrådsdagen i Stockholm idag.