Medlemskonferens och årsmöte 16 mars – är du nästa styrelseledamot?

Den 16 mars 2018 är det dags för Ess årliga medlemskonferens i Stockholm. Under en halvdag får du träffa andra språkkonsulter och dela kunskap och erfarenheter. Fokus för medlemskonferensen är kunskapsutbyte och fördjupning, där diskussioner och korta föreläsningar står på agendan.

I samband med medlemskonferensen hålls Ess årsmöte, då det är dags att välja nya styrelseledamöter till föreningen. Är du är intresserad eller vill du veta mer om vad styrelsearbetet innebär? Vill du tipsa om någon som du tycker skulle passa? Hör av dig till någon av oss i valberedningen!

Vi blir extra glada om du som är intresserad har jobbat ett tag, och gärna inom offentlig sektor.

Posterna som vi ska välja i år är ordförande, sekreterare, kassör (fyllnadsval 1 år), klubbmästare och två ledamöter.

Vänliga hälsningar
Erik Svensson, Hanna Lundquist, Henrik Karlsson och Sofia Olofsson

Ess valberedning