Medlemskonferens och årsmöte 29 mars

Varmt välkommen på medlemskonferens och årsmöte! Fredag den 29 mars är det dags för årets medlemskonferens, som följs av föreningens årsmöte. Du som är medlem kan att anmäla dig till både konferensen och årsmötet, eller välja en av dem.

Både konferensen och årsmötet äger rum på Piperska muren i Stockholm. Vi har konferens 13 till 16.30, och årsmötet börjar klockan 17 och håller på i cirka två timmar. Vi skickar ut årsmöteshandlingarna till dig som är medlem senast två veckor innan årsmötet.

Läs mer och anmäl dig.