Minnesord över Barbro Ehrenberg-Sundin

En av Sveriges första språkkonsulter och den kanske mest tongivande, Barbro Ehrenberg-Sundin, har lämnat oss. Barbro var en av pionjärerna inom den svenska språkvården och hon lämnar ett stort tomrum efter sig.

Barbro tillhörde den allra första kullen språkkonsulter och tog sin examen vid Stockholms universitet 1980. De första språkkonsulterna var en mycket aktiv kull och de startade bland annat föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) för att upprätthålla kontakten och hjälpas åt att söka jobb. Barbro blev vald till föreningens första ordförande; inte bara för sin yrkesskicklighets och sitt kunnandes skull utan främst kanske därför att hon var den person hon var. Hon gick hem i alla läger, som någon uttryckt det. Analytisk, klar, kunnig och klok, vänlig, stark och samtidigt lågmäld. Det är omdömen som följde Barbro genom hela hennes yrkesliv och långt efter det.

Som en av pionjärerna och frontfiguren för det offentliga klarspråksarbetet har Barbro varit närvarande även för dem av oss språkkonsulter som varken arbetat eller studerat tillsammans med henne. Hon var en av författarna till Att skriva bättre i jobbet – en basbok om brukstexter. Boken har varit och kommer att vara ett ovärderligt stöd för många nybakade språkkonsulter under den första tiden som kurshållare.

Mellan 1980 och 2007 arbetade Barbro som språkexpert i Regeringskansliet. Hon satt med i Klarspråksgruppen från starten 1994 till dess att gruppen upphörde 2006, och ansvaret för att främja myndigheternas språkvårdsarbete flyttade till Institutet för språk och folkminnen. Klarspråksgruppens uppdrag var att främja språkvårdsarbetet på myndigheter, och det var bland annat deras arbete och inte minst Barbros insatsersom ledde fram till den språklag vi fick 2009.

1995 kom första numret av Klarspråksbulletinen, självklart med Barbro som dess första redaktör. Bulletinen var före internets genomslag en viktig informationskanal för klarspråksarbete.

Barbro var under åren expert i flera kommittéer; den senaste var Förtroendeutredningen i vars betänkande hon analyserade domar och föreslog hur de kan skrivas mera begripligt. Hon var också en av författarna till Krångelspråk blir klarspråk – från 1970-tal till 2010-tal.Boken är berättelsen om det svenska klarspråksarbetet och i den får vi veta hur allt började, hur författningsspråket moderniserades och vilket arbete som ledde fram till en samordnad statlig språkvård och vår språklag.

Barbro var en förebild för många med sin kompetens, sitt pedagogiska förhållningssätt och sin förmåga att få juristerna i Regeringskansliet att förstå att de var på samma sida. Ett av många kvitton på hennes stora betydelse var att hon 2004 tilldelades Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom språkforskning och språkvård.

Barbro utmärkte sig även internationellt och 2012 fick hon motta det internationella klarspråkspriset The Christine Mowat Plain Language Achievement Award. Hon var dessutom en av fem hedersmedlemmar i Hugo Bergroth-sällskapet som arbetar för att främja och vårda det svenska språket i Finland. 

Barbro lämnar ett stort tomrum efter sig och våra tankar går till hennes närmaste. Vi språkkonsulter kommer att hedra Barbros minne genom att fortsätta hennes enträgna kamp för begripliga myndighetstexter.

För Examinerade språkkonsulter i svenska, ordförande Lena Malmsten Bäverstam

Lämna en kommentar